De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van keukentafelgesprek tot ondersteuningsplan

Inventariserend kwalitatief onderzoek naar het functioneren van sociale wijkteams en Wmo-consulenten in de gemeente Almelo

Van keukentafelgesprek tot ondersteuningsplan

Inventariserend kwalitatief onderzoek naar het functioneren van sociale wijkteams en Wmo-consulenten in de gemeente Almelo

Samenvatting

De inzet van sociale wijkteams en Wmo-consulenten is een jaar in werking, daarom is er op verzoek van Stichting Thuisteam Twente een inventariserend onderzoek uitgevoerd waarin er is gekeken naar het functioneren van de sociale wijkteams en Wmo-consulenten in de gemeente Almelo vanuit het oogpunt van de inwoners. Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de kennis ten aanzien van het functioneren van de sociale wijkteams en Wmo-consulent waarna door middel van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen de kwaliteit van de ondersteuning door sociale wijkteams en Wmo-consulenten verhoogd kan worden. De hoofdvraag luidt: “Hoe ervaren de cliënten van Stichting Thuisteam Twente te Almelo, de ondersteuning bij hulpvragen door de sociale wijkteams en Wmo-consulenten in de periode januari - december 2015?” Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij naast literatuuronderzoek, cliënten van Stichting Thuisteam Twente zijn geïnterviewd.
Uit de resultaten komt naar voren dat zowel de inhoudelijke- als sociale toegankelijkheid van de sociale wijkteams en Wmo-consulenten nog verbeterd kan worden doordat voornamelijk de informatieoverdracht onduidelijk en onvoldoende is. Ten aanzien van de bejegening naar de inwoners toe is deze als prettig ervaren. Men heeft het gevoel dat ze gehoord worden en dat er ook wat gedaan wordt met dat wat er besproken is. Als laatste aandachtspunt ervaren de cliënten dat er te weinig een beroep gedaan is op de “eigen kracht” door het inzetten van zelfregie of het versterken van de zelfredzaamheid door het vergroten en inzetten van het sociale netwerk.
De aanbevelingen van dit onderzoek richten zich op het verbeteren van de bekendheid van het Wmo-loket en de sociale wijkteams, het verbeteren van de communicatie, het toepassen van het Ecogram om het sociale netwerk in kaart te brengen en in te zetten en het werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek. Tot slot is een aanvullend onderzoek aanbevolen waarbij een bredere populatie binnen de gemeente Almelo benaderd dient te worden. Deze aanvullende informatie maakt dat er een compleet beeld ontstaat over het functioneren van de sociale wijkteams en Wmo-consulenten in de gemeente Almelo.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk