De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regelarme Zorg op de Westerweilandweg

Een kwalitatief onderzoek over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van Regelarme Zorg op de Westerweilandweg

Regelarme Zorg op de Westerweilandweg

Een kwalitatief onderzoek over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van Regelarme Zorg op de Westerweilandweg

Samenvatting

Locatie Westerweilandweg in Vriezenveen is een onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg. Deze locatie is vorig jaar samengevoegd met een andere locatie van Philadelphia. Het in goede banen leiden van deze samenvoeging heeft volgens de locatiemanager veel van haar aandacht geëist. Hierdoor heeft de invoering ontwikkeling van Regelarme Zorg minder prioriteit gekregen. Regelarme Zorg is in 2011 geïntroduceerd bij Philadelphia en komt voort uit een experiment van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS) waar Philadelphia aan deelgenomen heeft. Het voornaamste doel van het experiment was de cliënt en zijn of haar behoefte weer centraal te stellen in het hulpverleningsproces door de externe en interne administratieve regeldruk te verminderen. Philadelphia heeft vanuit het experiment het gedachtengoed organisatiebreed ingevoerd door bijeenkomsten, theatervoorstellingen en aanhaakdagen te organiseren waar inmiddels alle locaties van Philadelphia aan hebben deelgenomen. De bedoeling was om de locaties daarna met behulp van regelarme coaches invulling te laten geven aan Regelarme Zorg op de locaties.
Nu de samenvoeging inmiddels een feit is wil de locatiemanager graag verder invulling geven aan Regelarme Zorg op de Westerweilandweg. Hiervoor is inzicht in de stand van zaken nodig van waaruit Regelarme Zorg verder ingevoerd kon worden. Dit was aanleiding voor een kwalitatief onderzoek waar, door middel van een procesevaluatie, ervaringen, belevingen en operationele kennis zijn onderzocht. Hierbij zijn medewerkers en cliënten van de Westerweilandweg geïnterviewd. Daarvoor zijn er eerst theoretische en praktische deelvragen opgesteld om antwoord te geven op de hoofdvraag: Wat is de stand van zaken ten aanzien van de invoering van Regelarme Zorg op locatie Westerweilandweg van Philadelphia?
De praktische deelvragen zijn beantwoord door semigestructureerde interviews af te nemen. Deze interviews zijn ontwikkeld met behulp van de specifieke omgevingsfactoren die kenmerkend waren voor Regelarme Zorg bij Philadelphia. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van het elektronische cliëntdossier, SIS methodiek en het beraad. Deze zijn naar voren gekomen door een literatuuronderzoek te doen naar verschillende aspecten van Regelarme Zorg. Deze verschillende aspecten zijn verder uitgediept in het theoretische kader waarbij de definitie, omgevingsfactoren, beleid en implementatie van regelarme zorg de onderwerpen waren. Aan de hand van het beantwoorden van de theoretische deelvragen kan geconcludeerd worden dat Philadelphia haar interpretatie van Regelarme Zorg goed heeft omschreven in een missie, visie en beleid. Ook worden de locaties voldoende gefaciliteerd door de organisatie om Regelarme Zorg te implementeren. Er zijn inmiddels ook diverse elementen van Regelarme Zorg opgenomen in het algemene beleid van Philadelphia.
Na het verwerken van de interviews zijn er resultaten beschreven waar naar voren kwam dat er grote verschillen waren in de beleving van Regelarme Zorg tussen team 1 en team 2. Diverse factoren lagen daaraan ten grondslag met als grootste de samenvoeging van de locaties. Maar ook de verschillen in doelgroep maakte dat er andere inzichten zijn op Regelarme Zorg op de Westerweilandweg. Over de stand van zaken kan geconcludeerd worden dat, hoewel de cliënten een positieve nabijheid ervaren, er geen gedeeld eigenaarschap is als het gaat om het verlenen van zorg conform de speerpunten van Regelarme Zorg.
De aanbevelingen zijn daarom ook gericht op het ontwikkelen van gedeeld eigenaarschap en een gezamenlijke visie op Regelarme Zorg. Hiervoor zijn een teambuilding en transparante interne processen aanbevolen mogelijkheden. Nu de cultuurtransitie bij Philadelphia in volle gang wordt er ook aanbevolen om

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk