De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het effect van het programma Kurzweil-3000 bij leerlingen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen van Samenwerkingsverband de Liemers PO

Een onderzoek naar het effect van het programma Kurzweil-3000 bij leerlingen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen van Samenwerkingsverband de Liemers PO

Samenvatting

Kinderen die (ernstige) lees- en/of spellingproblemen ervaren, hebben vaak moeite met het snel en nauwkeurig lezen van teksten, het begrijpen van teksten door leesfouten en het spellen van woorden. Vaak worden comuterondersteunende softwareprogramma 's, zoals Kurzweil, vanaf groep 5 aangeboden. Kurzweil leest teksten voor, heeft de mogelijkheid tot het voorspellen van geschreven woorden en het markeren van belangrijke delen uit de tekst. 
Van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen uit groep 5 tot en met 8 zijn anoniem de leerlingvolgsysteem gegevens verwerkt. Er is onderzocht wat het effect van Kurzweil op de schoolresultaten is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Kurzweil een verbetering geeft op de technisch lees vaardigheden van leerlingen. De scores op de DMT (drie minuten toets) en het AVI niveau verbeteren. Daarnaast geeft het programma een kleine verbetering op het spellen en rekenen. De effecten van Kurzweil zijn het grootst wanneer het programma zo vroeg mogelijk wordt ingezet.
Opvallend is dat leerlingen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen die géén gebruik maken van Kurzweil een achteruitgang laten zien in schoolresultaten. Deze leerlingen bouwen dus een steeds groter wordende achterstand op. Deze steeds groter wordende achterstand is voornamelijk te zien bij het technisch lezen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk