De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van het executief functioneren en zelfregulerend leren op de studieprestaties van studenten

De invloed van het executief functioneren en zelfregulerend leren op de studieprestaties van studenten

Samenvatting

De opleiding Toegepaste Psychologie (TP) op het Saxion te Deventer kampt met studenten die uitvallen of studievertraging oplopen (Saxion, 2018b). Studie-uitval of vertraging kan een oorzaak en gevolg van het academisch uitstelgedrag zijn. Academisch uitstelgedrag is toe te schrijven aan een slecht functionerend zelfregulerend leren. Uit onderzoek van Dignath, Buettner en Langfeldt (2008) blijkt dat het zelfregulerend leren een positief effect heeft op de studieresultaten van de studenten. Niet alleen het zelfregulerend leren, maar ook het executief functioneren is belangrijk bij het uitvoeren van schoolse activiteiten. Bovendien stellen Jacob en Parkinson (2015) dat problemen bij de executieve functies geassocieerd kunnen worden met slechtere studieprestaties. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de studie-uitval van TP-studenten van het Saxion te Deventer. Dit wordt gedaan door het in kaart brengen van de mogelijke factoren die invloed kunnen hebben op het behalen van studieprestaties. Hierbij wordt de samenhang tussen het executief functioneren, zelfregulerend leren en de studieprestaties van de TP-studenten onderzocht. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er bij 122 eerste tot en met vierdejaars TP-studenten de BRIEF-A (Roth, Isquith, & Gioia, 2005) en SRQ-L (Black & Deci, 2000) afgenomen. De studieprestaties zijn opgehaald vanuit de database Bison. Middels de Pearson correlatiecoëfficiënt wordt de samenhang tussen het executief functioneren, zelfregulerend leren, studieprestaties en demografische gegevens onderzocht. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de factoren die invloed hebben op de studieprestaties van de studenten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt een samenhang tussen de schaal taakevaluatie en de behaalde studieprestaties van de TP-studenten. Tevens bestaat er een samenhang tussen gecontroleerde motivatie en zelfevaluatie. Er is geen samenhang gevonden tussen het zelfregulerend leren en studieprestaties. Met oog op de conclusies worden er aanbevelingen gedaan voor een vervolg- en replicaonderzoek. Voor een vervolgonderzoek is aan te bevelen om gebruik te maken van een uitgebreide vragenlijst en een neuropsychologische test. Om het executief functioneren te meten kan de testbatterij DKEFS (Delis, Kaplan, & Kramer, 2001) ingezet worden. Deze test kan het niveau van de executieve functies beter in kaart te brengen. Het zelfregulerend leren kan worden onderzocht middels de MSLQ (Pintrich & De Groot, 1990). Deze test bevat meer items en onderzoekt tevens de leerstrategieën. Dit geeft een beter beeld over het zelfregulerend leren van de studenten. Tot slot wordt er aan de opdrachtgever aangeraden om oefeningen, die onder andere de taakevaluatie verbeteren, in de online leeromgeving te implementeren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk