De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open Overheid in Twente

Open Overheid in Twente

Samenvatting

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe het concept Open Overheid vorm krijgt in de context van de Twentse gemeenten. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van lector Frans Jorna (lector Governance) van het Kenniscentrum Leefomgeving (KCL) van hogeschool Saxion. Het begrip Open Overheid speelt een prominente rol in de discussie over het functioneren van de overheid. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is er veel aandacht voor dit thema. Onderzoek naar Open Overheid in de lokale context is echter schaars.
Het begrip Open Overheid wordt als volgt gedefinieerd:
Open Overheid is de mate waarin burgers controle en invloed hebben op overheidsprocessen doormiddel van toegang tot overheidsinformatie en de toegang tot besluitvorming (Meijer, 2012). Uit deze definitie blijkt dat er twee aspecten zitten aan het begrip Open Overheid. Het eerste aspect gaat over toegang tot overheidsinformatie (hieraan is het begrip ‘transparantie’ verbonden in dit onderzoek). Het tweede aspect is de toegang tot besluitvorming (hieraan is het begrip ‘participatie’ verbonden in dit onderzoek).
Het onderzoek is opgebouwd in twee fasen. In fase 1 zullen de coalitieakkoorden van alle veertien Twentse gemeenten bestudeerd worden op zaken die verband houden met het begrip Open Overheid. De bevindingen uit fase 1 vormen de basis voor de diepte-interviews in fase 2. In deze onderzoeksfase zullen een zestal Twentse gemeentesecretarissen gevraagd worden hoe Open Overheid vorm krijgt in hun gemeente.
Het onderzoek levert een aantal interessante conclusies op. Gemeenten zijn nagenoeg onbekend met het concept Open Overheid. Gemeenten zijn op onderdelen wel bezig met Open Overheid. De meeste beweging is te zien op digitaal gebied. Gemeenten maken hun websites vraaggerichter en maken het online meekijken bij raadsvergaderingen mogelijk. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om een opiniërende bijeenkomst te organiseren voorafgaand aan de raadsvergaderingen. Opvallend is dat gemeenten het tijdig en juist informeren van de raad als een belangrijk onderdeel van transparantie zien. Gemeenten zijn sterk op zoek naar hun eigen rol in de samenleving en denken na over overheidsparticipatie. Dit krijgt vorm in de aanpassing van de organisatiestructuur en er is aandacht voor de organisatiecultuur doormiddel van trainingen op dit gebied. De decentralisaties lijken het proces van Open Overheid de afgelopen jaren versneld te hebben. Er is daardoor nog meer aandacht gekomen voor interactief beleid en inwoners ‘aan de voorkant’ betrekken bij besluitvorming.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk