De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mediawijsheid binnen Koninklijke Visio

Een rapport over het ontwikkelen van een online mediawijsheid training voor de cliëntbegeleiders bij Koninklijke Visio

Mediawijsheid binnen Koninklijke Visio

Een rapport over het ontwikkelen van een online mediawijsheid training voor de cliëntbegeleiders bij Koninklijke Visio

Samenvatting

In de afgelopen decennia is het internet een steeds belangrijker rol gaan spelen in onze maatschappij. We leven in een gemedialiseerde samenleving: de rol van media in het leven van burgers is groot. Digitale media als Facebook en WhatsApp raken steeds verder vervlochten met onze dagelijkse bezigheden. Een gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe competenties van de burger om met media om te gaan.
 
Koninklijke Visio is een instelling voor blinden- en slechtzienden, een deel van deze doelgroep heeft een licht verstandelijke beperking in combinatie met een visuele beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren diverse hindernissen bij het gebruik van social media. Dit varieert van een lager taalbegrip tot een verminderd besef van normen en waarden. Naast risico’s brengt social media ook voordelen met zich mee voor deze doelgroep. Het vergroot het zelfvertrouwen, ontwikkelt zelfexpressie en het leggen van sociale contacten wordt hierdoor makkelijker. Karin Topper, de opdrachtgever van dit onderzoek geeft aan dat Visio zich bewust is van het feit dat social media een steeds belangrijke rol vormt in de samenleving.
 
Op dit moment beschikt niet elke cliëntbegeleider bij Visio over de juiste kennis en vaardigheden met betrekking tot mediawijsheid om cliënten verantwoord te ondersteunen in mediagebruik. Visio wil hier verandering in brengen door een mediawijsheid training in te zetten. In dit onderzoek wordt een online mediawijsheid training ontwikkeld voor cliëntbegeleiders die cliënten begeleiden met een dubbele beperking. De ontwikkeling van deze training is gebaseerd op theoretische onderbouwingen en sluit aan op een vooronderzoek naar mediawijsheid binnen Visio, uitgevoerd door een Toegepast Psycholoog bij Koninklijke Visio. Er wordt een effectmeting uitgevoerd middels twee vragenlijsten, om te kijken of de training daadwerkelijk de kennis en vaardigheden vergroot op mediawijsheid gebied. 
 
In een periode van vijf weken is door zeventien respondenten de training gevolgd en zijn door deze respondenten de twee vragenlijsten voor de effectmeting ingevuld. Zestien respondenten konden meegenomen worden voor het onderzoek. De resultaten van de effectmeting laten zien dat de mediawijsheid training de kennis en vaardigheden op gebied van social media bij de cliëntbegeleiders vergroot. Dit houdt in dat de training het doel van de organisatie heeft bewerkstelligd. Om een geheel passend aanbod voor de cliëntbegeleiders te ontwikkelen is er vervolgonderzoek nodig. Er moet op macroniveau onderzocht worden hoe mediawijs de cliëntbegeleiders zijn en in hoeverre deze niveaus verschillen. Dit kan middels een niveautest, als dit niet lukt op macroniveau, kan er in een vervolgonderzoek een training worden ontwikkeld met diverse niveaus. Bijvoorbeeld een training voor beginners, gevorderden en experts. Daarnaast is het een optie om de training(en) te implementeren bij de inwerkingsfase van nieuwe medewerkers.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk