De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een bijdrage aan het verminderen van breakdowns

Een wijze waarop Trias een bijdrage kan leveren aan pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgbegeleiders om het aantal breakdowns te verminderen

Een bijdrage aan het verminderen van breakdowns

Een wijze waarop Trias een bijdrage kan leveren aan pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgbegeleiders om het aantal breakdowns te verminderen

Samenvatting

Met ingang van januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbod van gecertificeerde instellingen die pleegzorg bieden. Trias is één van die instellingen die onder andere pleegzorgbegeleiding aanbieden in West-Overijssel, Twente en de Veluwe.
Zowel nationaal als internationaal hebben pleegzorginstellingen te maken met voortijdig beëindigde pleegzorgtrajecten. Deze uitstroom kan om positieve en negatieve redenen ontstaan. Beëindiging om negatieve redenen wordt ook wel een breakdown genoemd.  Dit wil iedere pleegzorginstelling voorkomen, aangezien het grote gevolgen met zich mee kan brengen. In Nederland ligt het percentage van een breakdown relatief hoog. Trias streeft er echter naar een bijdrage te kunnen leveren aan pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgbegeleiders om het aantal breakdowns te verminderen. Het doel van dit onderzoek is dan ook het inventariseren van de factoren die bijdragen aan het voortijdig beëindigen van pleegzorgtrajecten, de huidige werkwijze ter beperking van breakdowns en het inventariseren van werkwijzen die bijdragen aan de continuïteit van pleegzorgtrajecten. Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande literatuur en interviews met pleegzorgbegeleiders die werkzaam zijn binnen Trias. Alle respondenten hebben ervaring met een breakdown. Er zijn individuele interviews afgenomen en er heeft een groepsinterview plaatsgevonden.
Probleemgedrag van het pleegkind in combinatie met onvoldoende pedagogische vaardigheden en de belasting van pleegouders blijken veelvoorkomende pleegouderfactoren van een breakdown. Bij de pleegkindfactoren zijn dit gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen en traumatische ervaringen. Hiernaast zijn er verschillende zaken naar voren gekomen binnen dit onderzoek. Zo blijkt het inkaderen van een breakdown moeilijk. Dit maakt de registratie van de breakdowns voor Trias lastig. Daarnaast blijkt vanuit de theorie een goede voorbereiding op het pleegouderschap een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van een breakdown. De respondenten zijn tevreden over de voorbereiding, maar zijn van mening dat er voor de bestandspleegouders, de netwerkpleegouders en de pleegzorgbegeleiders nog meer in de voorbereiding geïnvesteerd kan worden. Een andere positieve invloed op de plaatsing heeft het bieden van ondersteuning en het inzetten van interventies. De ondersteuning en scholing die door middel van de pleegouder- en leeravonden binnen Trias worden aangeboden, worden als positief ervaren. Toch blijkt extra bijscholing en extra supervisie met pleegzorgbegeleiders en pleegouders wenselijk. Het inzetten van therapeutische interventies binnen Trias kan ook wisselingen tussen hulpverleners en instanties verminderen. Daarnaast blijkt het inzetten van een strakke hulpvorm vanaf het begin van een plaatsing bij te dragen aan het voorkomen van een breakdown. Tot slot blijkt een samenwerkingscontract met andere hulpverleners een mogelijke oplossing voor de soms onduidelijke taak- en rolverdeling.
Vanuit deze inventarisatie zijn er aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen van breakdowns. Zo worden er concrete actiepunten weergeven en zijn er aanbevelingen gedaan met betrekking tot vervolgonderzoeken. Met behulp van de uitkomsten kan Trias een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal breakdowns.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk