De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een exploitatiemodel voor gemeentelijk vastgoed

Een exploitatiemodel voor gemeentelijk vastgoed

Samenvatting

Gemeenten hebben veel vastgoed in eigendom. Toch behoort vastgoed niet tot de kerntaak van een gemeente. Hierdoor is vastgoedmanagement een onderwerp binnen de gemeente waar minder aandacht aan wordt besteed. Een duidelijk vastgoedbeleid ontbreekt doorgaans bij gemeenten. Kostenreductie is een aspect binnen de gemeentelijke vastgoedexploitatie wat nader bekeken kan worden. Om kostenreductie en opbrengstenverhoging op de gemeentelijke vastgoedexploitatie te bereiken zal eerst inzicht in deze kosten en opbrengsten moeten worden verkregen.
De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek luidt: In hoeverre kan een vastgoedexploitatiemodel worden opgesteld om kosten en opbrengsten van gemeentelijk vastgoed inzichtelijk te maken? Om antwoord te geven op de hoofdonderzoeksvraag is deze uitgesplitst in deelvragen. Deze deelvragen luiden: 1. Wat is gemeentelijk vastgoed? 2. Waaruit bestaan kosten en opbrengsten van gemeentelijk vastgoed? 3. In hoeverre kan een vastgoedexploitatiemodel worden opgesteld voor gemeentelijk vastgoed om kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken? 4. Hoe kan het opgestelde vastgoedexploitatiemodel worden getoetst aan de praktijk? 5. In hoeverre kan het opgestelde vastgoedexploitatiemodel toegepast worden op de gemeente Rijssen-Holten? 6. Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de te analyseren informatie en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?
De eerst drie deelvragen bestaan uit een theoretische verkenning. Vanuit de vakliteratuur is beschreven wat gemeentelijk vastgoed is en hoe gemeentelijk vastgoed gedefinieerd kan worden. Vervolgens zijn de kosten en opbrengsten van gemeentelijk vastgoed beschreven en is vanuit de eerste twee deelvragen een vastgoedexploitatiemodel opgesteld. Het vastgoedexploitatiemodel is toegepast op de gemeente Rijssen-Holten. Het model is toegepast op een aantal gebouwen in eigendom van de gemeente. Het exploitatiemodel blijkt goed toepasbaar op de gemeente Rijssen-Holten.
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden welke aandachtspunten van belang zijn voor de gemeente Rijssen-Holten. Conclusies zijn getrokken en aanbevelingen zijn gedaan op basis van het toegepaste vastgoedexploitatiemodel. De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek voor de gemeente Rijssen-holten zijn beschreven.

In de toekomst zou de gemeente kunnen werken aan een consistenter huurprijsbeleid.
Gemeentelijk vastgoed en de exploitatie hiervan centraliseren teneinde een consistenter beleid te voeren.  
Kostprijsdekkende huren berekenen voor het gemeentelijke vastgoed.
Meer aandacht besteden aan het matchen tussen vraag en aanbod.
Om de gemeentelijke prestaties met betrekking tot de exploitatiekosten en opbrengsten te meten met andere gemeenten kan worden gekozen om te gaan benchmarken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk