De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Wijkcoach applicatie

De Wijkcoach applicatie

Samenvatting

In opdracht van het lectoraat “Technology, Health & Care” van Saxion en WMProjecten, werd dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek staat in het teken van de transitie en transformatie in het sociaal domein en het inzetten van de mobiele applicatie “de Wijkcoachapp”. De opdrachtgevers wilden graag weten in hoeverre de geïnterviewde Nederlandse gemeenten behoefte hebben aan deze applicatie, of zij het integreren van deze applicatie in hun huidige beleid zien zitten en welke wensen zij nog hebben ten aanzien van deze applicatie. De bedoeling van de Wijkcoach app is om als een ondersteunend instrument te worden ingezet voor de wijkcoaches, om te gebruiken bij het maken van het familiegroepsplan (ondersteuningsplan) voor de hulpbehoevende inwoner. Het doel op korte termijn van dit onderzoek is om te inventariseren naar de wensen en behoeften ten aanzien van deze applicatie, om vervolgens de applicatie verder te ontwikkelen. Het lange termijn doel is om de applicatie daadwerkelijk in te laten zetten door de Nederlandse gemeenten.
 
De onderzoeksvraag: “Wat zijn de wensen en behoeften van de gemeenten in Nederland ten aanzien van de Wijkcoach applicatie?” werd door middel van dit onderzoek getracht te beantwoorden. Om deze vraag te beantwoorden, is er voor gekozen om inventariserend te werken. Voor dit onderzoek was de wens van de opdrachtgevers om minstens zes Nederlandse gemeenten te benaderen, om ambtenaren te interviewen die belast zijn met taken rondom de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Uiteindelijk zijn er interviews gehouden met tien medewerkers van zeven Nederlandse gemeenten. Door gebruik te maken van half-gestructureerde interviews, kregen de respondenten de ruimte en vrijheid om, naast de vooraf vastgelegde vragen, ook eigen inbreng te hebben. Deze interviews zullen de wensen en behoeften in kaart brengen, die in het hoofdstuk met resultaten te lezen zijn. 
 
Aan de hoofdvraag zijn drie theoretische deelvragen en drie praktische deelvragen gekoppeld. Met behulp van deze deelvragen wordt gepoogd om uiteindelijk antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag. De theoretische deelvragen zullen beantwoord worden middels literatuuronderzoek, de praktische deelvragen zullen beantwoord worden middels de half gestructureerde interviews. Allereerst zijn de belangrijkste begrippen geoperationaliseerd; transitie en transformatie, digitale hulpverlening, familiegroepsplan en wijkcoaches.
 
De theoretische deelvragen luiden als volgt:


Wat houdt de functieomschrijving van een sociaal wijkteam in?


Wat is er vanuit de theorie bekend over het familiegroepsplan?


Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking in digitale hulpverlening?
 
De praktische deelvragen luiden als volgt:


Welke mogelijkheden zien de gemeenten voor het integreren van de Wijkcoach applicatie?


Wat zijn volgens de gemeenten behoeften en aandachtspunten ten aanzien van de Wijkcoach applicatie?


Op welke wijze ontvangen de wijkcoaches ondersteuning van de gemeenten?
 
Er is literatuuronderzoek gedaan om antwoord te geven op de theoretische deelvragen van dit onderzoek. Allereerst zijn een aantal begrippen geoperationaliseerd, zoals ‘sociaal wijkteam’, ‘familiegroepsplan’, ‘transitie en transformatie&r

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk