De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Samenvatting

In 2013 trad de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet bepaalt dat onder andere ggz-instellingen als RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) een meldcode huiselijk geweld moet hebben en het gebruik ervan moet stimuleren. Er is er onderzocht of de meldcode huiselijk geweld bekend is onder de medewerkers en cliënten van RIBW GO Gemeente Enschede (RIBW GO GE).  Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de medewerkers en cliënten om de meldcode huiselijk geweld van RIBW GO gezamenlijk te dragen. Het doel van dit onderzoek is een manier vinden om de meldcode gezamenlijk te laten dragen door medewerkers en cliënten, om zo eerder hulp in te kunnen zetten of een melding te kunnen maken van huiselijk geweld. Er is gebruikgemaakt literatuuronderzoek, een digitale enquête onder de medewerkers en een semi-gestructureerd interview onder de cliënten.
 
De resultaten laten zien dat alle medewerkers weten dat de meldcode bestaat, maar de meeste cliënten niet. Cliënten kunnen door middel van collectieve cliëntenparticipatie betrokken worden bij het dragen van de meldcode. De cliënten hebben hierbij een aangepaste versie van de meldcode nodig. De medewerkers, cliënten en literatuur geven samen een indicatie over hoe deze moet worden vormgegeven. Voor het gezamenlijk dragen van de meldcode moet de kennis over huiselijk geweld, de signalen van huiselijk geweld en de meldcode onder de medewerkers en cliënten worden vergroot. Dit kan onder andere door middel van een  thema avond of een klassikale training.
 
Sleutelwoorden: huiselijk geweld, meldcode huiselijk geweld,  draagvlak, cliëntenparticipatie, ggz-instelling, RIBW Groep Overijssel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk