De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatschappelijk werk noord west twente en de vermindering van no show

No show

Maatschappelijk werk noord west twente en de vermindering van no show

No show

Samenvatting

Vanuit de Welzijn Nieuwe Stijl zijn acht bakens opgesteld om welzijnsorganisaties en gemeenten houvast te bieden in het werken volgens deze nieuwe ontwikkeling. Dit heeft als doel om een nieuwe manier zien te vinden voor de invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012). Dit zal ook worden doorgevoerd binnen het Maatschappelijk Werk Noord West Twente (MWNWT). Het MWNWT is een organisatie die zich richt op mensen die niet in staat zijn om hun eigen problemen op te lossen. In dat geval kunnen zij een maatschappelijk werker inschakelen of ze worden doorverwezen. Binnen het MWNWT verschijnen veel cliënten niet op hun afspraak. Dit wordt no show genoemd. Het percentage van no show binnen het MWNWT wordt over de afgelopen twee jaar op 40% geschat. Door dit no show percentage is er vanuit de organisatie al twee jaar vraag naar een onderzoek naar de redenen hiervan. Kortom, het is voor de cliënt belangrijk dat de redenen van no show worden onderzocht, zodat het MWNWT daardoor in de toekomst het no show percentage kan verlagen. Hierdoor wordt persoonlijk en sociaal evenwicht van de cliënt meer nagestreefd. Tot slot kan de invoering van de Wmo bijdragen aan meer effectiviteit binnen het MWNWT, doordat het zich richt op de zelfredzaamheid en participatie.
 
De korte termijn doelstelling is het in kaart brengen van de redenen en kenmerken van no showers binnen het MWNWT tijdens het uitgezette hulpverleningstraject. De lange termijn doelstelling is het leveren van een mogelijke bijdrage om het no show percentage te verlagen, waardoor getracht kan worden om meer cliënten te helpen binnen het MWNWT. De hoofdvraag luidt als volgt: Wat zijn volgens no showers van het MWNWT over de periode van december 2012 tot november 2013 de oorzaken voor no show? Uit de hoofdvraag zijn drie deelvragen voortgekomen: Wat is er al bekend over de kenmerken en redenen van no show binnen de literatuur? Welke kenmerken van de doelgroep no showers over de periode december 2012 tot en met november 2013 zijn te onderscheiden binnen het MWNWT? Wat zijn de redenen van de doelgroep voor no show over de periode december 2012 tot en met november 2013 om niet te verschijnen tijdens een afspraak binnen het MWNWT?
 
Er is gekozen voor een kwantitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van telefonische enquêtes. De populatie betreft alle cliënten van het MWNWT die in de periode december 2012 tot november 2013 vroegtijdig zijn afgehaakt tijdens de begeleiding door no show. Met behulp van literatuur is er een enquête opgesteld. Voor het afnemen van de enquête is een dossieronderzoek uitgevoerd waarbij gecontroleerd is of de reden van het vroegtijdig stoppen van een hulpverleningstraject daadwerkelijk no show betrof. Om de veiligheid en privacy van de cliënten te waarborgen zijn geen namen vermeld in het bachelorrapport. Daarnaast zijn de ingevulde antwoorden niet terug te leiden naar de respondent. Tot slot zijn alle gegevens verwerkt in de programma’s SPSS en Excel. Hierbij zijn de percentages van de kenmerken en redenen berekend.
 
Uit de conclusies en resultaten van de kenmerken blijkt het veelal om vrouwen te gaan. De meest voorkomende leeftijdcategorie is 41-50 jaar. Een volgend kenmerk is een laag opleidingsniveau. Daarnaast zijn er respondenten die van autochtone afkomst zijn. Tot slot is de burgerlijke staat in veel gevallen alleenstaand of met partner met kinderen. De meest voorkomende reden

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk