De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Melden? Doen!

Een kwalitatief onderzoek naar motivaties van gezinshulpverleners van Ambiq om incidenten al dan niet te melden in Triasweb

Melden? Doen!

Een kwalitatief onderzoek naar motivaties van gezinshulpverleners van Ambiq om incidenten al dan niet te melden in Triasweb

Samenvatting

Gezinshulpverleners binnen Ambiq melden weinig incidenten in Triasweb, het meldsysteem binnen Ambiq. Vraag is wat de motivatie hierachter is en wat nodig is dat gezinshulpverleners gaan melden. Daartoe wordt eerst het begrip 'motivatie ' onderzocht aan de hand van de Self-determination Theory van Ryan & Deci en de Protection Motivation Theory van Rogers. 
Aan de hand van de literatuur en een pilotstudie is een interviewguide ontwikkeld. Deze is afgenomen onder 9 gezinshulpverleners. Belangrijkste conclusies waren dat Triasweb geen onderdeel uitmaakt van het hulpverlenende proces en dat er vanuit de organisatie weinig tot geen terugkoppeling plaatsvindt wanneer er een melding gedaan is. Daarnaast zijn normen en waarden opgeschoven wat maakt dat gezinshulpverleners soms laat hun grenzen aangeven. Ook worden incidenten daardoor niet altijd herkend als incidenten of onacceptabel gedrag. 
Op basis van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan op persoonlijk, team- en organisatieniveau. Aanbeveling op organisatieniveau is dat er een integratie moet komen tussen het meldsysteem Triasweb en het hulpverlenende proces. Op team- en persoonlijk niveau is het van belang dat er meer bewustwording en visie komt op het omgaan met incidenten.
 
 
 
 
 
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2015-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk