De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Milieubeleidsplan voor een duurzaam milieubeleid en compliance bij Beimer Meat

Een opstap naar een duurzamer milieubeleid, door het inventariseren van de milieuaspecten en het beheersen van de milieurisico’s en effecten.

Milieubeleidsplan voor een duurzaam milieubeleid en compliance bij Beimer Meat

Een opstap naar een duurzamer milieubeleid, door het inventariseren van de milieuaspecten en het beheersen van de milieurisico’s en effecten.

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Beimer Meat. Beimer Meat B.V. is een vleesverwerker gevestigd in Enschede. In opdracht van Beimer Meat is er een milieubeleidsplan opgesteld waarmee voldaan wordt aan de gestelde eisen in de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn in dit document ook richtlijnen voor de implementatie en borging van het milieubeleid opgenomen.
De milieuaspecten die voorkomen bij Beimer Meat zijn geïnventariseerd en verwerkt in een milieuaspectenregister, samen met het wettelijke kader. Aan de hand van een risicobeoordelingsmethode zijn hieruit milieuaspecten naar voren gekomen die beheersing nodig hebben. Indien er bij een milieuaspect klachten voorkomen of wanneer er niet voldaan wordt aan de gestelde wet- en regelgeving, heeft een milieuaspect automatisch prioriteit gekregen.
Op basis van deze milieuaspecten is er een actie- en maatregelenplan opgesteld waarmee compliance bereikt moet worden. Dit plan wordt maandelijks herzien tijdens het milieuoverleg. Dit milieuoverleg wordt geïntegreerd bij het kwaliteitsoverleg. Dit is een onderdeel van de integratie van de milieuzorg in de kwaliteitszorg. Door de regelmatige herziening kan een goede implementatie gegarandeerd worden. Naast het bereiken van compliance wordt er met de implementatie van het milieubeleid ook voldaan aan veel eisen die gesteld worden in de ISO 14001.
Beimer Meat zal zelf nog moeten onderzoeken of het een toegevoegde waarde heeft om het bedrijf ISO 14001 te laten certificering. Met een certificering kunnen mogelijk nieuwe klanten gewonnen worden en worden jaarlijks audits door een onafhankelijke instantie uitgevoerd, waardoor het milieubeleid actueel blijft. De kosten van een certificering zijn echter wel aanzienlijk.
Het uitvoeren van audits op milieugebied is belangrijk om een goede implementatie te kunnen garanderen, genomen maatregelen te borgen en om eventuele risico 's te constateren. Dit kan op regelmatige basis intern uitgevoerd worden, maar voor optimaal resultaat wordt aanbevolen om hiervoor ook externe en onafhankelijke partijen naar te laten kijken. Hierdoor wordt het gevaar dat er "blindheid" ontstaat verkleind.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk