De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie financiële zelfredzaamheid

Financiële zelfredzaamheid

Afstudeerscriptie financiële zelfredzaamheid

Financiële zelfredzaamheid

Samenvatting

Studenten hebben steeds vaker problemen op het gebied van financiën. Bij 40% van de MBO studenten is zelfs sprake van één of meerdere schulden. Mede door deze reden is het financieel spreekuur op het Deltion -Middelbaar Beroeps Onderwijsinstelling te Zwolle- ontstaan door een samenwerking tussen De Kern Sociaal Raadslieden, Deltion en de gemeente Zwolle. Het financieel spreekuur is een voorziening binnen het Studenten Succes Centrum (SSC) Deltion waar informatie en advies geboden wordt op het gebied van financiën voor studenten. De uitvoering van het financieel spreekuur ligt bij de Sociaal Raadslieden.
 
Eén van de doelen van het financieel spreekuur is het bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van de student. Het begrip ‘financiële zelfredzaamheid’ is door het Nibud ontwikkelt en is tevens het overkoepelende onderwerp van dit onderzoek. In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de probleemstelling:
 
In hoeverre draagt het financieel spreekuur, dat gedraaid wordt op het Deltion door medewerkers van Sociaal Raadslieden De Kern, bij aan de financiële zelfredzaamheid onder de MBO studenten van het Deltion te Zwolle?
 
Het onderzoek is beschrijvend, kwalitatief en kwantitatief van aard. De onderzoeksvragen richten zich op de financiële zelfredzaamheid van de studenten van het Deltion in het algemeen en van de studenten die eens bij het financieel spreekuur zijn geweest. Daarnaast is onderzocht wat de aanpak van het financieel spreekuur is en of dit overeenkomt met de vooraf beoogde kenmerken van aanpak. Verder is onderzocht omtrent het financieel spreekuur wat de ervaring is van de studenten die al eens naar het financieel spreekuur zijn geweest. Ten slotte is onderzocht wat de ervaringen van de samenwerkingspartners en medewerkers zijn over het financieel spreekuur.
 
De onderzoeksmethoden die zijn gebruikt om de probleemstelling en onderzoeksvragen te beantwoorden zijn enquêtering, interviews en bronnenonderzoek. De doelgroep voor dit onderzoek zijn de MBO studenten van het Deltion. De samenwerkingspartners en medewerkers van het financieel spreekuur zijn de belanghebbenden voor dit onderzoek.
 
Middels dit onderzoek is bekend geworden in hoeverre het financieel spreekuur de financiële zelfredzaamheid van studenten bevorderd. Verder is ook in beeld gekomen wat de ervaringen zijn omtrent het financieel spreekuur van verschillende geïnterviewden. Daarnaast is inzichtelijk geworden dat de huidige aanpak van het financieel spreekuur in grote lijnen overeenkomt met de vooraf beoogde kenmerken van aanpak.
 
Echter blijkt uit dit onderzoek ook dat omtrent de aanpak van het financieel spreekuur nog aandachtspunten zijn. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van het ‘financieel maatje’ en het vergroten van naamsbekendheid van het financieel spreekuur. Verder is duidelijk geworden dat de overgrote meerderheid van de respondenten nooit van het financieel spreekuur heeft gehoord.
 
Aanbevelingen zijn dan om het financieel spreekuur meer zichtbaar te maken onder zowel studenten als docenten op het Deltion. Voorwaarde hiervoor is wel dat inzet van extra medewerkers bij het financieel spreekuur noodzakelijk is om de aandachtspunten aan te kunnen pakken.   

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk