De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwetsbare oudere patiënten met een colorectale maligniteit in het ZGT

Een kwantitatief retrospectief onderzoek naar screeningsinstrumenten in de Ziekenhuis Groep Twente: Hoe wordt het risico op nadelige uitkomsten van de behandeling bij de oudere patiënt met een colore

Kwetsbare oudere patiënten met een colorectale maligniteit in het ZGT

Een kwantitatief retrospectief onderzoek naar screeningsinstrumenten in de Ziekenhuis Groep Twente: Hoe wordt het risico op nadelige uitkomsten van de behandeling bij de oudere patiënt met een colore

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond
De oudere oncologische patiëntenpopulatie is sterk heterogeen en het risico op nadelige uitkomsten van operatie en ziekenhuisopname verschilt daardoor sterk per individu. Dit onderzoek richt zich op de vraag of screeninginstrumenten voor frailty in combinatie met een comprehensive geriatric assesment (CGA) de kwetsbare patiënten kunnen selecteren.
Doelstellingen
Inzicht verkrijgen of de GFI en G8 de kwetsbare patiënten selecteren en of het CGA hierop een toegevoegde waarde heeft. Inzichtelijk krijgen in welke mate het CGA de behandelbeslissing heeft beïnvloed. De incidentie van nadelige uitkomsten vaststellen voor patiënten (≥70jr.) met colorectale maligniteit, die preoperatief middels GFI of G8 en CGA gescreend zijn op kwetsbaarheid.
Studieopzet
Een kwantitatief retrospectief cohortonderzoek binnen 3 patiënten populaties die op basis van screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid en het CGA zijn geselecteerd.
Methode
In eerste instantie kwamen 189 patiënten in aanmerking voor deze studie. Kwetsbaarheid werd vastgesteld o.b.v. de GFI, G8 of CGA. Onderzocht werd opnameduur, (ernst van) complicaties en zorgbehoefte bij ontslag. Door middel van beschrijvende statistiek worden verschillen weergegeven. Significantie werd getoetst door middel van CHI-kwadraatstoets, Man Whitney u test en de independent-T-test.
Resultaten
Van 123 patiënten met een colorectale maligniteit bleek 75% gescreend op kwetsbaarheid, hiervan was 42% kwetsbaar. 30 Kwetsbare patiënten ondergingen een CGA. Dit leidde bij 30% tot een aangepaste behandeling, waarvan 2/3 niet geopereerd werd. 66 Patiënten werden geopereerd met een geselecteerd operatietype. Kwetsbare patiënten zijn significant ouder (p 0.006), vaker vrouw (p 0.012) en hebben meer comorbiditeit (p 0.016).Kwetsbare patiënten hadden een significant langere opname duur van anderhalve dag (p 0.011). In de analyse van 15 patiënten die een CGA hebben gehad, lijken kwetsbare patiënten hebben een langere opnameduur, vaker een gecompliceerde opname en is er vaker sprake van verminderde zelfredzaamheid na ontslag.
Conclusie
Screeningsintrumenten zijn redelijk goed in staat om kwetsbare patiënten met een risico op nadelige uitkomsten te selecteren. Het CGA heeft een toegevoegde waarde omdat de geselecteerde patiënten nog kwetsbaarder zijn gezien de langere opnameduur. Kwetsbaarheid leidt tot een langere ligduur, meer complicaties en veel vaker tot verminderde zelfredzaamheid na ontslag. Dit moet meegenomen worden in de voorlichting aan de individuele patiënt, behandelbeslissing, planning van de operatie en opname.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk