De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verduurzamen van verpleeghuizen in eigendom

Een vastgoedscan gericht op duurzaamheid voor zorgorganisaties met verpleeghuizen in eigendom ter bepaling van het verduurzamen, renoveren, herbouwen of verkopen van het vastgoedobject.

Verduurzamen van verpleeghuizen in eigendom

Een vastgoedscan gericht op duurzaamheid voor zorgorganisaties met verpleeghuizen in eigendom ter bepaling van het verduurzamen, renoveren, herbouwen of verkopen van het vastgoedobject.

Samenvatting

Door de opwarming van het klimaat is in de Green Deal van 1989 opgesteld dat de CO2- uitstoot wereldwijd omlaag moet. Dit moet ook gebeuren bij zorgorganisaties. Echter, blijkt dat veel zorgorganisaties niet inzichtelijk hebben wat de huidige duurzaamheidsstatus is van de vastgoedportefeuille die zij in bezit hebben. In opdracht van ZorgAccent is onderzoek gedaan naar het opstellen van een product dat kan worden ingezet om de actuele duurzaamheidsstatus van een verpleeghuis te bepalen. Het doel van dit product is om naast te kunnen beoordelen wat de actuele duurzaamheidsstatus van de verpleeghuizen in eigendom is, inzichtelijk te maken welke stappen kunnen worden ondernomen om de duurzaamheid te verbeteren.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
‘In hoeverre kan voor zorgorganisaties een vastgoedscan worden opgesteld die inzicht geeft of een bestaand verpleeghuis in eigendom moet worden verduurzaamd, gerenoveerd, herbouwd of verkocht?’
De begrippen die deel uitmaken van de kern van het onderzoek zijn: zorgorganisatie, verpleeghuis, bestaand vastgoedobject, duurzaamheid, verduurzamen, renoveren, herbouwen en verkopen. In het tweede hoofdstuk zijn de begrippen ‘zorgorganisatie’ en ‘verpleeghuis’ geoperationaliseerd. In het derde hoofdstuk zijn de overige begrippen en de verduurzamingsmogelijkheden die daarbij komen kijken geoperationaliseerd, om duidelijk te krijgen wat de criteria voor de vastgoedscan worden. Verder is in dit hoofdstuk onderzocht welke verduurzamingsmogelijkheden thuishoren bij welke definitie zodat dit kan worden toegepast in de vastgoedscan. Een opsomming van de verduurzamingsmogelijkheden die zijn onderzocht zijn: gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, vloerisolatie, verlichting, verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en de zonneboiler.
Om zorgorganisaties te helpen inzicht te krijgen in de duurzaamheidsstatus van de verpleeghuizen in eigendom, zijn in het vierde hoofdstuk de bevindingen uit hoofdstuk 2 & 3 gebruikt om de vastgoedscan op te stellen. De vastgoedscan bestaat uit alle criteria die van belang zijn voor het beoordelen van duurzaamheid. Deze criteria zijn beoordeeld door middel van een puntensysteem gebaseerd op wettelijke normen en eisen, met een score van 0 tot en met 2. Hierbij heeft 0 de laagste duurzaamheidsscore en 2 de hoogste. Door het invullen van de invoerpagina in de vastgoedscan volgt de eindbeoordeling op de resultatenpagina van de vastgoedscan.
Op de resultatenpagina van de vastgoedscan is inzichtelijk gemaakt wat de actuele duurzaamheidsstatus is van de onderdelen van de gebouwschil en de gebouwinstallaties. Naast dat de actuele status inzichtelijk is gemaakt, is ook zichtbaar welk advies wordt gevormd over hetgeen dat zorgorganisaties het best kunnen doen met het verpleeghuis op basis van de duurzaamheid. De mogelijke adviezen zijn: verduurzamen, renoveren, herbouwen en verkopen. Een object wordt verduurzaamd als de gebouwschil goed is, maar nog winst valt te behalen met de installaties. Een object wordt gerenoveerd als de gebouwschil goed, maar niet optimaal is. Een gebouw wordt herbouwd als de locatie van het gebouw goed is, maar de gebouwschil niet voldoet aan de minimale duurzaamheidsnormen. Tot slot wordt verkopen geadviseerd als de gebouwschil niet voldoet aan de minimale duurzaamheidsnormen en de locatie van het gebouw niet optimaal of toereikend is.
In hoofdstuk 5 is de definitieve vastgoedscan is gevormd nadat de oorspronkelijke vastgoedscan is getoetst in de praktijk. Het praktijkonderzoek bestond uit het interviewen van zeven deskundigen op het gebied van verschillende vastgoedscans voor verpleeghuizen. De zeven deskundigen zijn in te delen in vier beroepenvelden uit vijf bedrijven: managers van zorgvastgoed, duurzaamheidsexperts, een asset manager en een bouwkundig expert. 
Op basis van de resultaten uit de interviews is de vastgoedscan geoptimaliseerd. Hie

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2023-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk