De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek property technology

Voor het verhuurproces van kantoren voor bedrijfsmakelaars

Afstudeeronderzoek property technology

Voor het verhuurproces van kantoren voor bedrijfsmakelaars

Samenvatting

De rol van de makelaar is aan het veranderen door uitdagingen zoals verduurzaming, digitalisering en complexere vastgoedtransacties en financieringsvormen (Rabobank, z.j.). Internet en social media spelen een cruciale rol in het (ver)huurproces van bedrijfsmatig vastgoed. Recente onderzoeken tonen aan dat het oriëntatieproces van (ver)huurders van het (ver)huurproces zich voor meer dan 60% online afspeelt, maar de rest van de transactie offline verloopt (Molenaar 2016). Om het (online) verhuurproces een impuls te geven, worden nieuwe technologieën toepassingen toegepast. Een van de nieuwe technologische toepassingen is property technology (ING, 2018).
Om die reden is dit afstudeeronderzoek opgesteld naar property technologies voor het verhuurproces van kantoren. Om een duidelijk beeld te krijgen is de volgende probleemstelling opgesteld: ‘’Welke overzichtslijst met property technologies kan worden opgesteld voor het verhuurproces van kantoren voor bedrijfsmakelaars en wat zijn de voor- en nadelen daarvan?’’ Deze probleemstelling is onderverdeeld in vier deelvragen die allen een hoofdstuk omvatten. De deelvragen één, twee en drie vormen het theoretische kader. 
Deelvraag vier betreft de toetsing van het theoretische kader in de praktijk. Hierbij is een overzichtslijst opgesteld met property technologies voor het verhuurproces van kantoren voor bedrijfsmakelaars in hoofdstuk 4. Deze is getoetst in hoofdstuk 5 in de praktijk door middel van een kwalitatieve methode: interviews. De interviews zijn afgenomen bij experts op het gebied van property technologies en het verhuurproces van kantoren. De experts zijn verzameld op basis van een doelgerichte steekproef door middel van de sneeuwbalmethode. Uiteindelijk zijn bij elf respondenten de interviews afgenomen. De vierde deelvraag is beantwoord door het controleren van de overzichtslijst en het verkrijgen van nieuwe informatie. De nieuwe verkregen informatie betreft de voor- en nadelen van de property technologies. De resultaten van de interviews zijn verwerkt en geanalyseerd. Op basis daarvan is de overzichtslijst met property technologies voor het verhuurproces van kantoren verbeterd en definitief gemaakt. Tot slot zijn diverse voor- en nadelen van de property technologies voor het verhuurproces van kantoren door de experts benoemdNaast het beroepsproduct van dit onderzoek, de overzichtslijst met property technologies voor het verhuurproces van kantoren voor bedrijfsmakelaars, worden aanbevelingen gegeven voortvloeiend uit de onderzoeksresultaten. Aanbevolen wordt om de voor- en nadelen in overweging te nemen voordat de property technologies worden ingezet bij het verhuurproces van kantoren door de bedrijfsmakelaars van BMV Makelaars. Verder worden aanbevelingen gegeven die voort zijn gekomen uit de interviews met de experts op het gebied van property technologies en het verhuurproces van kantoren. Het overgrote deel van de experts beveelt aan dat bedrijfsmakelaars innovatief dienen te worden en te zijn. Het is van belang dat bedrijfsmakelaars waarde creëren en een functie hebben en blijven behouden. Daarbij wordt aanbevolen dat bedrijfsmakelaars dienen te zorgen dat er laagdrempeligheid is voor potentiële klanten zodat er meer transacties gerealiseerd kunnen worden. Tot slot dienen de bedrijfsmakelaars te denken in kansen en niet in risico’s. Op deze manier kan BMV Makelaars zich onderscheiden van de concurrentie.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk