De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seksuele opvoeding in de Jeugdzorg

Een kwalitatief onderzoek naar de vormgeving van seksuele opvoeding en de ervaringen van pedagogisch medewerkers van Ambiq en Jarabee

Seksuele opvoeding in de Jeugdzorg

Een kwalitatief onderzoek naar de vormgeving van seksuele opvoeding en de ervaringen van pedagogisch medewerkers van Ambiq en Jarabee

Samenvatting

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Samson dat in 2012 is gepubliceerd kwam naar voren dat kinderen en jongeren die onder de verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst, niet altijd veilig zijn. Commissie-Samson besloot daarom maatregelen te treffen die het risico op seksueel misbruik tegen moeten gaan. Er werd een onafhankelijke commissie ingesteld met de opdracht om een kwaliteitskader op te zetten. Commissie Rouvoet ontwikkelde het kwaliteitskader ‘Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg’.
Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) doet een groot onderzoek voor FICE om te kijken hoe het kwaliteitskader is geïmplementeerd in de organisaties binnen de jeugdzorg. Het EJT is een onderzoek gestart naar de vormgeving van seksuele opvoeding door pedagogisch medewerkers binnen de organisaties Ambiq en Jarabee.
Door middel van een inventariserend onderzoek is antwoord gegeven op deze hoofdvraag. Informatie is verkregen door middel van focusgesprekken. Uit deze focusgesprekken is naar voren gekomen dat pedagogisch medewerkers op een spontane en ongedwongen manier vorm geven aan de seksuele opvoeding. Zij maken hierbij gebruik van hun eigen referentiekader en zetten eigen waarden en normen in om seksuele opvoeding vorm te geven. Seksuele opvoeding wordt ook vorm gegeven door dit in te plannen op gezette tijden, maar pedagogisch medewerkers ervaren dat er dan een negatieve lading aan het onderwerp wordt gegeven. Naar voren is gekomen dat pedagogisch medewerkers zelf geen handelingsverlegenheid ervaren. Uit dit praktijkonderzoek blijkt echter dat pedagogisch medewerkers verschillende aspecten van kennis missen om seksuele opvoeding volgens het kwaliteitskader vorm te geven. Er worden een vijftal aanbevelingen gedaan, waaronder deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers en aanpassingen rondom het beleid. Tot slot is een aanvullend onderzoek aanbevolen om zowel de aantal respondenten als de credibility te verhogen. Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk