De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Early warning detection of risk for early school leaving

Vroegtijdig schoolverlaten op het ROC van Twente in beeld (afdeling bouw&infra)

Early warning detection of risk for early school leaving

Vroegtijdig schoolverlaten op het ROC van Twente in beeld (afdeling bouw&infra)

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is de deelname van Saxion aan het project ‘Early Warning Detection of Risk for Early School Leaving’ (EWD-ESL). Er is sprake van een hoge uitval van leerlingen van mbo- en hbo-opleidingen (huidige percentage is 9,2%, doel is 8%). Het doel van EWD-ESL is om met behulp van een waarschuwingssysteem een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Het onderzoek dat in deze scriptie beschreven wordt is gericht op mbo-opleidingen van niveau 1 en 2 en heeft als doel de oorzaken en symptomen in kaart te brengen die erop duiden dat een leerling dreigt uit te vallen. Het onderzoek is uitgevoerd op het ROC van Twente, afdeling Bouw & Infra, locatie Rijssen.
 
Om de symptomen en oorzaken van leerling uitval in kaart te kunnen brengen is een onderzoeksmethode opgezet bestaande uit drie onderdelen. Voor het eerste onderdeel zijn negen (ex-)leerlingen gesproken aan de hand van semigestructureerd interviews. Het gaat hierbij om leerlingen die de school vroegtijdig hebben verlaten, gestopt zijn met een opleiding maar inmiddels weer een nieuwe opleiding volgen of die dreigen uit te vallen. Het tweede onderdeel van het onderzoek bestaat uit deskresearch. Hiervoor zijn beleidsstukken opgevraagd (verkregen van afdeling ICT, ROC van Twente) die gerelateerd zijn aan (het voorkomen van) VSV Tot slot zijn drie stakeholders geïnterviewd: twee mentoren en een senior docent.
 
De interviews met de (ex-)leerlingen zijn uitgeschreven en gecodeerd. Aan de hand van een empirisch model zijn de factoren en oorzaken voor VSV overzichtelijk in beeld gebracht. De resultaten van dit onderzoeksonderdeel worden uitvoerig besproken en ondersteund door citaten. De deskresearch heeft inzichtelijk gemaakt in hoeverre de beleidsstukken van het ROC van Twente bijdragen aan het voorkomen van VSV. Deze bevindingen hebben bijgedragen aan de interviews met de stakeholders. Ook voor de resultaatbeschrijving van dit onderdeel worden citaten gebruikt.
 
Qua beleid valt een aantal aspecten op. Zo is het beleid opgesteld voor BOL-opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg). BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) moeten daardoor werken met een moeilijker inzetbaar beleid. Bezorgdheid over de toekomst van leerlingen, het loopbaanaanpassingsvermogen en het gebrek aan verbondenheid zijn andere onderdelen die een grote rol spelen bij VSV. Factoren die vroegtijdig schoolverlaten tegengaan zijn onder meer de uitgebreide intake, loopbaangesprekken (tijdens de studie) en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
 
Tijdens de intake wordt er gekeken naar de plaatsbaarheid van een leerling. Een leerling die niet volledig plaatsbaar is wordt niet geweigerd, maar krijgt een passend leertraject aangeboden dat de kans op het succesvol doorlopen van de opleiding vergroot (en dus het risico op VSV verkleint). In het beleidsplan staat dat loopbaangesprekken minimaal twee keer per jaar moeten plaatsvinden en dat de mentoren voor elke leerling een POP moeten bijhouden. Op de afdeling Bouw & Infra worden er echter maar maximaal twee loopbaangesprekken per jaar gevoerd en wordt er geen POP bijgehouden. Zo wordt de verbondenheid tussen leerling en school niet versterkt, wordt er minder bijgedragen aan de ontwikkeling van het loopbaanaanpassingsvermogen en zal de zorg over de toekomst minder sterk zijn. Deze factoren vergroten het risico op VSV.
 
Uit de interviews met de stakeholders blijkt dat de afdeling Bouw & Infra om VSV te voorkomen zelf verschillende acties onderneemt die niet in het beleidsplan vermeld staan, zoals:
 

De aankomende studenten twee weken proefdraaien bij een leerbedrijf voorafgaand aan de intake;
De afname van een ANM-test op cognitie en persoonlijkheid voorafgaand aan de intake;
Gesprekken met de vo

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk