De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een veelzijdige kijk op voortijdig beëindigde pleegzorgtrajecten

Een veelzijdige kijk op voortijdig beëindigde pleegzorgtrajecten

Samenvatting

Sinds 2011 is Jarabee verantwoordelijk voor de pleegzorg in Twente. Zowel Jarabee als andere pleegzorginstellingen hebben te maken met pleegzorgtrajecten die voortijdig worden beëindigd. Deze voortijdige beëindigingen brengen aanzienlijke gevolgen met zich mee voor alle betrokken partijen. Jarabee streeft ernaar het aantal voortijdige beëindigingen te reduceren. Dit onderzoek bevat een inventaris aan factoren die een bijdrage leveren aan het voortijdig beëindigen van pleegzorgtrajecten, wat het doel van dit onderzoek vormt. Deze inventarisatie is gerealiseerd middels een dossieranalyse, een groepsinterview met vijf pleegzorgbegeleiders en zes interviews met pleegouders.
De resultaten laten zien dat een verscheidenheid aan factoren een bijdrage levert aan voortijdige beëindigingen, namelijk: probleemgedrag van het kind, pleegkind behoeft andere opgroeisituatie, het gezinsleven is te benauwend voor het kind, onvoldoende pedagogische vaardigheden van pleegouders, pleeggezin lijdt onder de plaatsing, negatieve relatie tussen pleegouders en ouders, de wettelijke ouders willen het kind terug, de wettelijke ouders accepteren de plaatsing niet en als laatste factor wordt er onvoldoende professionele begeleiding geboden.
Er blijkt een samenhang van factoren voor een groot gedeelte verantwoordelijk te zijn voor het voortijdig beëindigen van pleegzorgtrajecten. Probleemgedrag blijkt in combinatie met onvoldoende pedagogische vaardigheden en onvoldoende begeleiding de belangrijkste factor te vormen voor een voortijdige beëindiging. De relatie tussen pleegouders en ouders is eveneens zeer bepalend.
De eerste aanbeveling is dat tijdens de matching gekeken moet worden naar de behoeften van het kind dat probleemgedrag laat zien. Op basis van deze behoeften moet vervolgens een passend pleeggezin met voldoende pedagogische geselecteerd worden. Daarnaast kunnen pedagogische vaardigheden met betrekking tot probleemgedrag geoptimaliseerd worden middels adequate pleegzorgbegeleiding.
Omtrent de relatie tussen pleegouders en ouders is de aanbeveling gedaan dat Jarabee de aspecten inventariseert die deze relatie bevorderen zodat gerichte begeleiding geboden kan worden op dit gebied.
Tot slot is een aanvullend onderzoek aanbevolen waarbij succesfactoren worden geïnventariseerd bij pleegzorgtrajecten binnen Jarabee. Deze aanvullende informatie maakt dat er een compleet beeld ontstaat over wat werkt en niet werkt binnen pleegzorgtrajecten van Jarabee.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk