De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bachelorrapport Intermetzo

Een kwalitatief onderzoek naar pestgedrag, racisme en de rol van de begeleider binnen de leefgroepen op Intermetzo Nieuwmarke.

Bachelorrapport Intermetzo

Een kwalitatief onderzoek naar pestgedrag, racisme en de rol van de begeleider binnen de leefgroepen op Intermetzo Nieuwmarke.

Samenvatting

Samenvatting
Het kabinet wil per ingang van 2015 dat gemeenten of zorgverzekeringen de financiering voor de lichtere zorg op zich gaan nemen, zoals geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor gemeenten en zorgaanbieders, zoals Intermetzo Nieuwmarke, betekent dit dat er drastische veranderingen komen zoals een lager budget. De zorgaanbieders zullen keuzes moeten maken over welke zorg zij aanbieden en op welke manier zij het primaire zorgproces gaan inrichten. Tevens komt er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor Intermetzo Nieuwmarke betekent dit dat er aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de zorg. Dit wordt onder andere gemeten middels een cliënttevredenheidsonderzoek. Bij Intermetzo Nieuwmarke is geconstateerd dat er volgens de jongeren sprake is van pesten en racisme op de leefgroepen. Dit onderzoek richt zich op de vraag:
 
“Wat zijn de ervaringen van de jongeren van Intermetzo Nieuwmarke met pestgedrag en racisme op de leefgroepen en hoe moet er volgens de jongeren door de begeleiders worden gehandeld bij pestgedrag en racisme op de leefgroepen van Nieuwmarke?”
 
Ter beantwoording van deze vraag is er een kwalitatief inventariserend praktijkgericht onderzoek verricht, waarbij ten eerste gebruik is gemaakt van een literatuuronderzoek, ter ondersteuning van de beantwoording van de hoofdvraag. Door middel van 14 interviews onder de jongeren van Intermetzo Nieuwmarke zijn de ervaringen van de jongeren in relatie tot pesten en racisme gemeten. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de jongeren pesten en racisme op de leefgroepen en op school ervaren, dagelijks dan wel minstens wekelijks. Het pesten vindt plaats middels schelden, roddelen of buitensluiten. Jongeren ervaren racisme door middel van schelden. De jongeren geven aan dat er te weinig aanwezigheid is van de begeleiding op de groep, zodat er pestgedrag en racisme kan plaatsvinden buiten het zicht van de begeleiding. De jongeren geven aan dat pesten en racisme voornamelijk plaatsvindt in de pauzes op school, buiten het zicht van leraren. Daarnaast is gebleken dat de begeleiders op de leefgroepen verschillend handelen wanneer er sprake is van pesten of racisme. De jongeren ervaren dit als lastig en niet prettig. Volgens de jongeren handelt de begeleiding wel tijdens het pesten en racisme, maar wordt de aanpak als niet goed beschouwd. Dit komt omdat de jongeren het pesten en racisme blijven ervaren op de leefgroepen en school. Ten aanzien van het verminderen van pesten en racisme door de begeleiding geven de jongeren aan dat de begeleiding meer aanwezig moet zijn bij de jongeren. Zodat er (constant) toezicht is en pesten en racisme niet of in mindere mate plaats kan vinden. De jongeren zouden graag zien dat de begeleiding met hen in gesprek gaat zodra zich een situatie van pesten of racisme heeft voorgedaan. De sancties die de begeleiding geven worden als voldoende ervaren.
 
Naar aanleiding van de resultaten zijn er aanbevelingen gedaan, die betrekking hebben op de cliënten en de begeleiding en ook op Intermetzo Nieuwmarke zelf. De aanbevelingen hebben betrekking op het toezicht houden door de begeleiding, door aanwezig te zijn op de groep en tijdens de pauzes van school. Een andere aanbeveling is het invoeren van een protocol voor de begeleiding waarin staat beschreven op welke manier de begeleiders kunnen handelen tijdens het pesten en racisme. Het wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen, om na te gaan in hoeverre het pesten en racisme is verminderd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk