De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gelukkig oud worden in Holten en Wierden

Gelukkig oud worden in Holten en Wierden

Samenvatting

Stichting Olde Hove wil een woonzorgvoorziening realiseren te Holten voor ouderen. In Wierden is een groep particulieren hierdoor enthousiast geraakt en wil hetzelfde in Wierden realiseren. Er is explorerend onderzoek nodig om te kijken waar de wensen en behoeften liggen van de doelgroep op gebied van wonen, zorg op maat en zinvolle tijdsbesteding. Door het inzetten van half gestructureerde interviews en een focusgroepinterview kan er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag:
 
Welke factoren zijn volgens ouderen van belang om geschikte woonzorgvoorzieningen in Holten en Wierden op te zetten?
 
 In totaal zijn er vijftien respondenten geïnterviewd, verdeeld over acht interviews. De resultaten die hieruit zijn gekomen hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de deelvragen. Uit de conclusie blijkt dat er veel verschillende factoren zijn die kunnen bijdragen aan een zo geschikt mogelijke woonzorgvoorziening. De belangrijkste factoren zijn het bieden van zorg op maat, sociale contacten, privacy waarborgen, aanpassingen aan een woning en het behouden van de autonomie.
Gebleken is dat ouderen voldoende aandacht nodig hebben van zorgondersteuners. Zij verwachten wat extra tijd en een praatje. Eenzaamheid is namelijk een veelvoorkomend fenomeen onder ouderen. Door het bieden van genoeg activiteiten en door het stimuleren van onderlinge samenwerking kan de eenzaamheid wellicht bestreden worden. Daarnaast is privacy belangrijk voor ouderen. Zij hebben hun eigen woning nodig met eigen voorzieningen. In deze woningen moeten vroegtijdig aanpassingen gedaan worden om ze levensloopbestendig te maken op psychisch en fysiek gebied. Tot slot is autonomie een belangrijke factor waar de uitvoerende partij rekening mee dient te houden.
De aanbevelingen hebben vooral met deze factoren te maken. Er zijn bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan over waar allemaal aan gedacht moet worden bij het aanpassen en levensloopbestendig maken van een woning. Ook zijn er aanbevelingen gedaan over bepaalde activiteiten en voorzieningen, als een centrale ruimte. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan als zorgondersteuner met de ouderen, bijvoorbeeld dat een zorgondersteuner meer aandacht en tijd moet besteden per individu. De belangrijkste aanbeveling is misschien wel dat mensen zelf de regie in handen moeten blijven houden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk