De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicoanalyse Isala Zwolle - Olivier Peereboom

Risicoanalyse Isala Zwolle - Olivier Peereboom

Samenvatting

Binnen Isala Zwolle ontbrak een risicoanalyse, als fundament voor het Integraal Crisisplan. Het doel van dit onderzoek was om een risicoanalyse op te leveren, waarin 37 geïdentificeerde risico’s worden beoordeeld. Hierdoor krijgt Isala Zwolle inzicht in de grootte van de risico’s en kunnen zij risicobeleid schrijven en beheersmaatregelen treffen. De hoofdvraag was daarom als volgt geformuleerd: Wat zijn de grootste risico’s voor Isala Zwolle waarmee in het Integraal Crisisplan rekening moet worden gehouden?
Ten eerste was het van belang om een risicoanalysemethode te kiezen, waarmee de 37 geïdentificeerde risico’s beoordeeld kunnen worden. Deze 37 risico’s zijn in het hoofdstuk ‘Resultaten’ (tabel 9) weergegeven. De methode die Isala Zwolle hanteert is de Risalamatrix. Dit is een Risicomatrix en deze is aangescherpt door de classificaties en impactgebieden af te leiden van de methode van Fine en Kinney en de Business Impact Analysis. Vervolgens heeft de opdrachtgever de eindclassificaties en daarbij horende kwalificaties en kwantificaties vastgesteld. Hierdoor is de Risalamatrix volledig afgestemd op Isala Zwolle. Met behulp van de Risalamatrix kunnen alle risico’s, die geïdentificeerd zijn in het Integraal Crisisplan, beoordeeld worden.
Om de Risalamatrix toe te passen, dient per risico ingeschat te worden wat:
-        De kans op het risico is (waarschijnlijkheid)
-        De gevolgen daarvan kunnen zijn (impact)
Voor het inschatten van de waarschijnlijkheid en impact zijn tabellen geraadpleegd, die terug te vinden zijn in bijlage 3. Vervolgens is per risico de bijbehorende classificatie vastgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de enquête/risicobeoordelingsformulier.
Binnen Isala Zwolle zijn 37 risico’s geïdentificeerd, waarvoor in het Integraal Crisisplan noodprocedures zijn beschreven. Zeven leden van de Integraal Crisisplan Commissie hebben, aan de hand van de enquête, de risicoanalysemethode toegepast op de 37 risico’s. Vervolgens is per risico bepaald hoe ‘groot’ deze is door de gemiddelden te berekenen. De resultaten hiervan zijn weergeven in de Risalamatrix.
De top 6 risico’s waarmee Isala Zwolle rekening moet houden in het Integraal Crisisplan zijn:

Uitval ICT
Brand met rookontwikkeling
Uitval telefonie
Bacterie-uitbraak
Virus uitbraak
Aanwezigheid van ongedierte

De overige 31 risico’s lijken minder vaak te gebeuren en/of de gevolgen wegen minder zwaar. Dit betekent echter niet dat de prioriteit hierdoor (alleen) moet komen te liggen bij de genoemde top 6 risico’s.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk