De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Recreatieve routenetwerken en vrijetijdseconomie in de Stedendriehoek

Recreatieve routenetwerken en vrijetijdseconomie in de Stedendriehoek

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is de tafel Routenetwerken een advies meegeven over hoe er het beste ingespeeld kan worden op lokaal ondernemerschap gedurende het uitbreiden van recreatieve routenetwerken. De probleemstelling waar antwoord op gegeven wordt is: “Wat zijn de vrijetijdseconomische potenties van een, door de opdrachtgever te selecteren, witte vlek in de Stedendriehoek ten behoeve van het uitbreiden van recreatieve routenetwerken en op welke wijze verhouden deze potenties zich ten opzichte van de ex ante investeringsbereidheid van lokale ondernemers?”
De relatie tussen recreatieve routenetwerken en vrijetijdseconomie komt tot uiting in de behoeften die recreanten hebben als het gaat om vrijetijdsbesteding. Referentieprojecten bevestigen dat bij de ontwikkeling van routenetwerken deze behoeften altijd centraal staan. Om routenetwerken op de lange termijn economisch interessant te houden is er behoefte aan kwaliteitsbewaking, productontwikkeling, marketing en monitoring. Wandel- en fietsroutenetwerken zijn het meest interessant voor het stimuleren van de vrijetijdseconomie.
Uit routeinventarisatie in de regio blijkt dat het fietsroutenetwerk goed ontwikkeld is. Qua wandelroutes zijn er drie witte vlekken te onderscheiden die een tekort aan wandelroutes laten zien. De verdiepende fase van het onderzoek focust zich op een witte vlek in de IJsselvallei.
De vrijetijdseconomische potenties in de witte vlek IJsselvallei bestaan uit huidige gebiedskwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een optimaal wandelroutenetwerk. De huidige kwaliteiten zijn een gevarieerd landschap, de centrale ligging, het aanbod in verblijfsvoorzieningen en de goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer. Ontwikkelingskansen zijn er voor eenduidige bewegwijzering, routeontwikkeling op ontbrekende aansluitingen en het uitbreiden van horeca, rustpunten en routegerelateerde producten.
De ex ante investeringsbereidheid van ondernemers bestaat uit het deelnemen aan ontwikkelingscommissies, routegerelateerde productontwikkeling en gezamenlijke gebiedsmarketing. Ondernemers zien weinig kans een financiële bijdrage te leveren aan het routenetwerk.
De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn gericht op het opzetten van een routeorganisatie waarmee ondernemers makkelijker betrokken kunnen worden bij recreatieve routenetwerken. Een routeorganisatie geeft ondernemers toegang tot kennis, kunde en informatie. Tegelijkertijd kunnen ondernemers elkaar hier benaderen en gezamenlijk initiatieven ontwikkelen gericht op routeontwikkeling, onderhoud en beheer en routegerelateerde producten en vervolgens in de markt zetten.
Een volgende aanbeveling is vormgegeven in een ontwikkelingsvisie van het wandelroutenetwerk in de IJsselvallei. In de visie worden drie gebieden uitgelicht waarin duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden liggen om het wandelroutenetwerk in het gebied te optimaliseren. Uiteindelijk komen er nog enkele adviezen voor vervolgonderzoek aan bod.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk