De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Storytelling in de kerk

Storytelling in de kerk

Samenvatting

Tijdens de start van het onderzoek bleek dat er weinig historische achtergrondinformatie over de Lebuinuskerk was voor de toeristische bezoekers van de kerk, gedurende hun bezoek. De beleving van de bezoekers was hierdoor minimaal. Omdat er geen ruimte was voor een vaste tentoonstelling leek een digitale rondleiding geschikt. De opdrachtgever wilde graag dat de bezoekers een beleving ondergingen in het grootse gebouw. In het literatuuronderzoek kwam naar voren dat storytelling hiervoor het juiste middel is.
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen hoe storytelling ingezet kan worden in de digitale rondleiding voor de Lebuinuskerk. Hiervoor was de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan storytelling worden ingezet bij het ontwikkelen van een digitale rondleiding in de izi.TRAVEL app voor de toeristische bezoekers van de Lebuinuskerk?
Voordat er een antwoord gezocht kon worden op de hoofdvraag, was er eerst een doelgroeponderzoek uitgevoerd onder vijftig toeristische bezoekers van de kerk. Op basis van dit onderzoek was de doelgroep bepaald. Met de opgenomen kennis van de doelgroep kon er een antwoord worden gezocht op de hoofdvraag. Er was kwalitatief onderzoek gedaan onder de doelgroep aan de hand van interviews. De respondenten hadden een voorbeeldrondleiding gevolgd door de Lebuinuskerk. In deze rondleiding waren verschillende storytellingtoepassingen verwerkt. Aan de hand van het gestructureerde interviewformat werd bepaald welke storytellingtoepassingen het best werken bij de doelgroep. Uit het onderzoek bleek dat de toepassingen ‘audiovisuele middelen’, ‘interactiviteit’, ‘ik-vorm’, ‘humor’, ‘herkenbaarheid’ en ‘directe citaten’ het best werken. Ook bleek louter storytelling als afwisselend element een goede werking te hebben.
Op basis van de onderzoeken werd aanbevolen om deze toepassingen het vaakst toe te passen in de rondleiding, afwisselend met louter storytelling. Een vervolgonderzoek kan zich richten op storytellingtoepassingen voor andere doelgroepen en andere rondleidingen door de Lebuinuskerk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk