De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jeugdzorgstages en reflectie

Onderzoek in samenwerking met het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente naar de plek die reflectie inneemt binnen stages van derdejaars studenten Sociaal Pedagogisch Hulpverlening en Maatschappelijk Werk,

Jeugdzorgstages en reflectie

Onderzoek in samenwerking met het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente naar de plek die reflectie inneemt binnen stages van derdejaars studenten Sociaal Pedagogisch Hulpverlening en Maatschappelijk Werk,

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als hoofdthema reflectie van de derdejaars student Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Het onderzoek vindt plaats omdat het EJT het niet inzichtelijk heeft welke plaats reflectie inneemt in deze stage. Aan de hand van de volgende hoofdvraag hebben er interviews plaats gevonden met studenten die stage lopen bij de jeugdzorgorganisaties Ambiq, Intermetzo en Jarabee:
 
Hoe reflecteren derdejaars studenten van de academie Mens en Maatschappij, in het praktijkleren (het opbouwen van praktijkkennis), die stage lopen bij de jeugdzorgorganisaties Ambiq, Intermetzo en Jarabee?
 
Hierbij is het korte termijndoel om inzicht te krijgen in welke rol reflectie speelt en welke begeleiding erbij wordt geboden vanuit de praktijk. Uiteindelijk zal de kwaliteit van reflectie van zowel de student, de opleiding als de praktijk worden gewaarborgd en verbeterd. Tijdens het onderzoek zijn twaalf studenten geïnterviewd aan de hand van de volgende thema’s:
 

Definitie;
Methoden;
Belang;
Begeleiding;
Reflectie niveaus.

 
De studenten vertelden in de interviews dat ze weinig reflecteren aan de hand van modellen, vaak wordt er met collega’s een dienst besproken waarin er gereflecteerd wordt op het eigen handelen. Daarnaast bleek uit de resultaten dat de meeste studenten het belang van reflectie wel in zien, een enkeling vindt dat reflectie niet bijdraagt aan het leerproces. Ook blijkt dat studenten te maken hebben met veel wisseling in de teamstructuur. Dit zorgt voor veel hectiek op de werkvloer wat maakt dat er minder gereflecteerd wordt. Ook hebben de teams van de studenten te maken met bezuinigingen, door deze bezuinigingen is er minder tijd voor begeleiding van de student. Dit gebrek aan tijd zorgt er mogelijk voor dat studenten minder reflecteren op stage.
 
Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan voor zowel de hulpverleningsorganisaties als Saxion. Zo wordt er aanbevolen om in de praktijkcursus voor praktijkbegeleiders meer aandacht te besteden aan reflectie. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk