De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online training van het MatriXmethode instituut

onderzoek naar het verbeteren van de online training van de MatriXmethode

Online training van het MatriXmethode instituut

onderzoek naar het verbeteren van de online training van de MatriXmethode

Samenvatting

Sinds februari 2020 is (ook) Nederland getroffen door de corona pandemie. Dit betekent dat alle onderwijsinstellingen en opleiding- en training- organisaties voor een groot deel afhankelijk zijn geworden van het online netwerk. Opleidingsinstituten zullen het (online) aanbod hierdoor de komende jaren kwalitatief en kwantitatief moeten verbeteren (Mesters, 2020) Het is van belang dat het MatriXmethode instituut aansluit bij deze groei binnen de e-learning wereld. Door de onzekerheid over de fysieke training wil het MatriXmethode instituut hun online training optimaliseren door de belangen en motivaties van de deelnemers te onderzoeken, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk deelnemers langdurig en actief gebruik maken van de MatriXmethode. Naast de impact van de coronapandemie speelt de leeftijd van beide leidinggevende partners van de MatriXmethode instituut een belangrijke rol bij het willen optimaliseren van de online training.  Beide partners zijn op het moment 63 jaar en zouden graag in de nabije toekomst het stokje willen overdragen aan een eventuele opvolger.
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: “Hoe kan de online training van de MatriXmethode aangepast worden aan de wensen en motivaties van de deelnemers, zodat deelnemers frequent gebruik (blijven) maken van de methode”. Het doel van het onderzoek is om met de data die voortkomt uit het onderzoek de online training aan te passen aan de wensen en motivaties van de deelnemers, zodat op deze manier de kwaliteit van de online training verbeterd wordt en hiermee langdurig gebruik te stimuleren.
 
Om de ervaring van deelnemers ten opzichte van de online training te meten is er gebruik gemaakt van een uitgebreide online vragenlijst die bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve vragen. De data is geanalyseerd aan de hand van SPSS en de find themes methode. Uit de data van de vragenlijst kan gesteld worden dat respondenten die hebben deelgenomen aan de online training van de MatriXmethode zich na afloop bekwaam genoeg achten om de MatriXmethode uit te kunnen voeren.  Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er geen noodzaak is voor grootschalige of drastische aanpassingen binnen de huidige online training van de MatriXmethode. Desondanks zijn er verbeterpunten benoemd die zouden kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de online training. Om oplossingen te genereren voor de verbeterpunten die zijn gegeven door de deelnemers heeft er een brainstorm sessie plaatsgevonden met alle betrokken stakeholders.
 
De resultaten afkomstig uit de brainstormsessie zijn mee genomen in het schrijven van een conclusie en aanbevelingen. Er zijn in totaal 8 aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen variëren van enkel tekstuele aanpassingen naar het herorganiseren van het groeitraject. Aan de hand van deze aanbevelingen zijn er 2 beroepsproducten tot stand gekomen. Het eerste beroepsproduct zal worden vorm gegeven aan de hand van infographic met als doel om werkgevers van deelnemers te informeren over de MatriXmethode. Het tweede beroepsproduct is een kwalitatieve vragenlijst met als doel het vast stellen van ervaringen van mensen die de MatriXmethode hebben ondergaan.
Het onderzoeksdoel is in grote lijnen behaald, aangezien dit onderzoek de wensen en motivaties van de deelnemers goed in kaart heeft weten te brengen. Ook zijn er diverse manieren en mogelijkheden benoemd die de online training zouden verbeteren in de ogen van de deelnemer. Voor specifiekere toelichting waarom sommige onderdelen minder worden toegepast en wat de reden is voor het gebrek aan zelfverzekerdheid bij bepaalde onderdelen zal verder onderzoek moeten worden verricht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk