De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bezwaarschriftprocedure : zelf doen of uitbesteden

Bezwaarschriftprocedure : zelf doen of uitbesteden

Samenvatting

Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is de mogelijkheden aan geven die de afdeling Juridische Zaken en Beleid (hierna te noemen: afdeling JZB) heeft om haar werkwijze voor de afhandeling van bezwaarschriften te verbeteren. Hierbij is er aandacht voor de samenstelling van de bezwaarcommissie met de daarbij horende voor- en nadelen.
De onderstaande probleemstelling stond centraal in het verrichte onderzoek:
“Hoe kan de afdeling Juridische Zaken en Beleid haar werkwijze voor de afhandeling van bezwaarschriften – met in het bijzonder aandacht voor de samenstelling van de bezwaarcommissie – verbeteren waarbij er mede gelet wordt op de ervaringen van andere gemeenten”?
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, deskresearch, participerende observatie en interviews.
In de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) is vastgelegd dat een bestuursorgaan een belanghebbende de gelegenheid moet bieden om te worden gehoord voordat op het bezwaarschrift wordt beslist. Op grond van artikel 7:13 Awb kan het horen worden overgedragen aan een externe adviescommissie. Een externe adviescommissie in de zin van artikel 7:13 Awb is een commissie die een externe voorzitter heeft. Deze voorzitter maakt geen deel uit van het bestuursorgaan en werkt ook niet onder verantwoordelijkheid hiervan. Door deze grens te trekken is het de bedoeling van de wetgever geweest om een zekere onafhankelijkheid te laten zien ten opzichte van het bestreden besluit. De afdeling JZB heeft voor het horen van de bezwaarmaker een interne bezwaarcommissie. Dit is gebaseerd op artikel 7:5 lid 1 Awb. Hier mag degene die bij de voorbereiding en de totstandkoming van het primaire besluit betrokken is geweest, geen lid zijn van de bezwaarcommissie.
Er zijn drie mogelijkheden die de Awb toelaat met betrekking tot het instellen van een bezwaarcommissie. Dit zijn de externe commissie, de interne commissie en een combinatie van deze twee commissies.
Een externe commissie heeft een grote mate van onafhankelijkheid. Dit is gebaseerd op de informatie van de andere gemeenten, de geïnterviewden. Maar ook is dit de bedoeling van de wetgever geweest. Op websites, onderzoeksrapporten en krantartikelen is steeds meer te lezen dat de voorkeur van de rijksoverheid uitgaat naar een meer informele aanpak van de afhandeling van bezwaarschriften. Deze werkwijze van de informele aanpak komt meer overeen met de werkwijze van een interne bezwaarcommissie omdat bij een interne bezwaarcommissie maatwerk geleverd kan worden.
De werkwijze en aanpak van de interne commissie, de kostenanalyse, de vergelijking van gegevens en de ervaringen van de andere gemeenten leiden tot de conclusie dat het beter is om niet over te stappen naar een externe commissie.
Het antwoord op de probleemstelling is dat het een voordeel is als de gemeente Hengelo niet overstapt naar een externe commissie.
Naar aanleiding van de bovenstaande conclusies zijn er vier aanbevelingen geformuleerd. Deze verbeterpunten kunnen een leidraad zijn als de afdeling JZB de huidige werkwijze continueert.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Hengelo
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk