De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van huishoudelijke hulp naar eigen kracht

Scriptie over de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp

Van huishoudelijke hulp naar eigen kracht

Scriptie over de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp

Samenvatting

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna te noemen: Wmo) in werking getreden. Op grond van de Wmo kan er door inwoners een beroep worden gedaan op huishoudelijke hulp. Door de sterke vergrijzing in Nederland nemen de kosten voor de zorg toe. Om de zorg betaalbaar te houden zijn er in het nieuwe regeerakkoord[1] bezuinigingen op de Wmo aangekondigd. Eén van deze bezuinigingen is dat er een korting van 75% op het budget voor huishoudelijke hulp plaats zou moeten vinden. Tijdens het overeengekomen zorgakkoord[2] in april 2013 is deze korting aangepast naar 40% op het budget voor huishoudelijke hulp.
Met de reden van de bezuinigingsmaatregel aangekondigd in het regeerakkoord heeft de gemeente Winterswijk het onderzoek opgestart. De gemeente Winterswijk wil middels het onderzoek de behoefte van de inwoner voor huishoudelijke hulp, na invoering van de bezuiniging, in kaart brengen. Het onderzoek richt zich op de vraag:
Welke behoefte voor huishoudelijke hulp[3] ligt er (nog), bij de inwoners van de gemeente Winterswijk, na invoering van de bezuinigingsmaatregel, zowel bij klanten met huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, als bij de mogelijk toekomstige klanten?
Het betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van twee soorten enquêtes. De eerste enquête is tijdens een huisbezoek afgenomen bij 70 inwoners met huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. De tweede enquête is door 110 inwoners ingevuld, welke op dit moment (nog) geen gebruik maken van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. Met deze enquêtes werd de behoefte voor huishoudelijke hulp in kaart gebracht, indien er geen beroep meer kan worden gedaan op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Deze onderzoeksresultaten zijn getoetst aan het theoretisch kader.
Op grond van het theoretisch kader in vergelijking met de onderzoeksresultaten zijn conclusies getrokken. Deze conclusies beperken zich tot de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De conclusies uit het onderzoek ‘van huishoudelijke hulp naar eigen kracht’ zijn:
- Behoefte aan duidelijkheid over het toekomstige beleid De respondenten hebben behoefte aan duidelijkheid over wat ze in de toekomst kunnen verwachten.
- Behoefte aan huishoudelijke hulpEigen kracht van de mensen is groot, zoals blijkt uit de theorie. Ook als respondenten het zelf moeten regelen blijft er een behoefte aan huishoudelijke hulp, via een zorgaanbieder of een particuliere hulp. De behoefte van de respondenten is gericht op een ‘schoon en leefbaar huis’.
-Behoefte aan ondersteuning bij het regelen van de huishoudelijke hulpUit de theorie blijkt dat een klein deel niet in staat is zelf huishoudelijke hulp te organiseren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er behoefte bestaat aan ondersteuning bij het regelen van huishoudelijke hulp.
- Behoefte aan wederkerigheid Zowel uit de theorie als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat mensen willen meewerken aan het principe van wederkerigheid oftewel willen zich laten helpen wanneer ze eventueel ook iets voor een ander kunnen doen.
- Kleine behoefte aan informele hulp Bij informele hulp moet er breder gekeken worden dan alleen het sociale netwerk van familie, buren of kennissen. Uit onderzoek blijkt dat hier maar een kleine behoefte voor bestaat.
- Behoefte aan ondersteuning van een uitkeringsgerechtigde Voor een goedkoper tarief of geheel gratis staan de respondenten open om een uitkeringsgerechtigde in het kader van werkervaring het huishoudelijk werk te laten doen.
- Geen behoefte aan een was- en strijkservice Uit

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk