De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meepraten over participatie

Een kwalitatieve inventarisatie naar mogelijkheden en manieren waarover de inwoners van Hulsen kunnen meedoen en meepraten omtrent participatie

Meepraten over participatie

Een kwalitatieve inventarisatie naar mogelijkheden en manieren waarover de inwoners van Hulsen kunnen meedoen en meepraten omtrent participatie

Samenvatting

Vanaf 2015 krijgt het Plaatselijk Belang Hulsen (PBH) meer taken en verantwoordelijkheden vanuit Gemeente Hellendoorn. Dit komt vanuit de overheid, met als doel dat mensen meer de zorg voor elkaar dragen. Er wordt steeds meer gevraagd om burgerparticipatie. Om te weten te komen wat er leeft in Hulsen, om zo aan te sluiten bij deze verandering, wil het PBH in contact komen met de inwoners van Hulsen. Het PBH vraagt zich af of de inwoners van Hulsen mee willen doen en op welke manieren zij dit willen doen. Daarnaast wil het PBH ook weten over welke thema’s omtrent participatie de inwoners van Hulsen willen meepraten. Om aan te sluiten bij deze vragen vanuit het PBH, hebben de onderzoekers deze omgezet in  drie theoretische deelvragen. Om inzichtelijk te krijgen wat er met dit onderzoek bereikt dient te worden, zijn er in samenspraak met de opdrachtgever doelen geformuleerd. De doelstelling op korte termijn is dat het duidelijk is op welke manier(en) en waarover inwoners van Hulsen willen meepraten en meedoen binnen de Gemeente Hellendoorn. Op lange termijn dient hiermee bereikt te worden dat de inwoners van Hulsen kunnen meepraten en meedoen binnen de Gemeente Hellendoorn. De gemeenschapszin en de sociale cohesie in Hulsen wordt vergroot. Hierbij past de hoofdvraag: Op welke manier(en) en waarover willen de burgers in Hulsen meepraten en meedoen binnen de Gemeente Hellendoorn?
Aan de hand van de theorie is een half gestructureerde vragenlijst opgesteld. Vervolgens is er een aselecte steekproef getrokken onder dertig inwoners van Hulsen, waarnaar er door verschillende redenen twintig inwoners zijn geïnterviewd. De vragenlijst bevatte vragen als, wilt u meepraten in Hulsen, over welke thema’s en op welke manieren. Hieruit kwam naar voren dat de inwoners van Hulsen welwillend zijn ten aanzien van meedoen en meepraten omtrent participatie. Zij doen mee in hun eigen buurt, straat en/of wijk, maar als er gekeken wordt naar Hulsen in zijn algemeenheid, ontbreekt het echter aan initiatiefnemers. De inwoners van Hulsen vinden het belangrijk om mee te praten over thema’s met betrekking tot hun dorp Hulsen. Het belangrijkste vinden de inwoners dat Hulsen Hulsen blijft zoals het eruit ziet. Een oud dorp met een landelijke uitstraling. De Hulsenaren geven aan dat zij een persoonlijke benadering erg prettig vinden. Social media of communicatie middels een brief wordt ook vaak benoemd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het belangrijk is te kijken naar welk communicatiekanaal geschikt is voor welke doelgroep. Bijvoorbeeld Social media bij jongeren en een brief en/of een persoonlijke benadering bij ouderen.
Naar aanleiding van de conclusies op dit onderzoek, zijn aanbevelingen gegeven voor het PBH en Gemeente Hellendoorn. Allereerst is aanbevolen dat het PBH een bijeenkomst organiseert voor ouderen, zodat zij hun gedachten kunnen uitwisselen en het PBH inzicht krijgt in wat er speelt onder de ouderen. Zo is er ook gedacht aan de jongeren in de vorm van een jeugd PBH, zodat zij voor de belangen van de jongeren op kunnen komen. Voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen om gerichter te kijken naar de doelgroep jongeren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk