De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verschillen tussen deelnemers en uitvallers van het BinQ-project

-

De verschillen tussen deelnemers en uitvallers van het BinQ-project

-

Samenvatting

Ieder jaar verlaten er jongeren voortijdig de school zonder diploma. In het schooljaar 2008 – 2009 waren dat er 42.000 in Nederland. Hiervan waren 31.500 jongeren afkomstig van het mbo. Tien procent van alle mbo’ers verlaat de opleiding al na het eerste studiejaar. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2010) vertrekt na vier jaar achttien procent van de leerlingen zonder diploma. BinQ is een organisatie in Raalte en omgeving met als missie het verbeteren van de levenskwaliteit, de leer-werkresultaten en de ontwikkeling van ‘kwetsbare’ jongeren op weg naar zelfstandigheid. Kwetsbare jongeren die hun schoolopleiding niet afmaken en in aanraking geweest zijn met Justitie. Vaak groeien ze op in de armere wijken van Raalte en omgeving en hebben meerdere problemen, ze komen uit gebroken gezinnen, hebben schulden, misbruiken diverse middelen, worden jong vader, hebben geen (vaste) huisvesting en geen (vaste) inkomsten, hebben verkeerde vrienden en vaak psychische problemen.
Het onderzoek is kwantitatief. Er is gekeken of er verschillen zijn tussen de deelnemers die het project volhouden en de uitvallers van het BinQ–project op een aantal punten: psychische problemen, middelengebruik en thuissituatie. Daarnaast vulden alle jongeren een tweetal testen in: De LeerVoorwaardenTest en de Leerstijlentest. Door middel van de eerste test is uitgezocht welke leervoorwaarden de jongeren bezitten. Daarna is er gekeken naar verschillen tussen de huidige deelnemers en de uitvallers. De leerstijlentest tracht te meten welke leerstijl een persoon bezit. Deze wordt in dit onderzoek opgedeeld in vier leerstijlen: de ongerichte leerstijl, de toepassingsgerichte leerstijl, de betekenisgerichte leerstijl en de reproductiegerichte leerstijl. Er blijkt een significant verschil op de directe leervoorwaarden te bestaan tussen de deelnemende jongeren en de uitvallers. De deelnemers presteerden significant beter. Dit werd verwacht vanuit het literatuuronderzoek. Daarnaast is het opvallend dat er een significant verschil is gevonden tussen de huidige deelnemers en de uitvallers op het gebied van psychische problemen. De huidige deelnemers hadden meer psychische problemen dan de uitvallers, het is dus goed mogelijk dat het hebben van psychische problemen een indirecte beschermende factor is. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk