De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rookvrij leven

Kwantitatief onderzoek naar therapietrouwheid van de Blended Smoking Cessation Treatment

Rookvrij leven

Kwantitatief onderzoek naar therapietrouwheid van de Blended Smoking Cessation Treatment

Samenvatting

Medisch Spectrum Twente is in samenwerking met Tactus Verslavingszorg een geprotocolleerde face-to-face behandeling verder gaan ontwikkelen naar een blended-care interventie, gericht op stoppen met roken: Blended Smoking Cessation Treatment. Met ondersteuning van Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Onduidelijk is of de nieuwe manier van behandelen, een combinatie van face-to-face en online counseling, hetzelfde of een betere effectiviteit behaalt dan de face-to-face behandeling.
Het doel van het onderzoek is om op korte termijn inzicht te verkrijgen in persoonskenmerken die zouden kunnen voorspellen welke patiënten geschikt zijn voor de Blended Smoking Cessation Treatment. Het MST wil zo op lange termijn kunnen voorspellen welke patiënt de grootste kans heeft om de behandeling af te ronden zodat daarmee de kans op het stoppen met roken verhoogt wordt. De vraagstelling is: Welke persoonskenmerken voorspellen de therapietrouwheid van de patiënten die meedoen aan de Blended Smoking Cessation Treatment?
Er heeft een exploratief praktijkgericht kwantitatief breedte onderzoek plaatsgevonden. De methode van dataverzameling die is gebruikt is document search en literatuuronderzoek. Documenten van patiënten zijn geanalyseerd en vertaald naar een database. De verkregen data door het analyseren van de patiëntendossiers werd kwantitatief verwerkt middels het dataverwerkingsprogramma Suprior Package For Statistical Services (SPSS).
Er zijn vier persoonskernmerken die de therapietrouwheid kunnen voorspellen binnen deze behandeling. Geslacht, uit dit onderzoek blijkt dat de therapietrouwheid bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen. Sociaal modelleren, hierbij gaat het om het rokers rondom de patiënt. Hoe meer rokers de patiënt om zich heen heeft hoe minder therapietrouw de patiënt is. Het derde en vierde persoonskenmerk komen overeen. Hoe meer gezondheidsklachten en gezondheid + rook gerelateerde klachten de patiënt heeft hoe minder therapietrouw de patiënt is.
Vanuit de resultaten zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld. De eerste aanbeveling is het verzamelen van een grotere steekproef voor vervolgonderzoeken. De tweede aanbeveling is om het onderzoek in een later stadium nog eens uit te voeren.  De derde aanbeveling is het uitvoeren van een vervolgonderzoek gericht op de samenhang tussen de persoonskenmerken. De vierde aanbeveling geeft aan dat acceptatie in vervolgonderzoeken een belangrijke rol kan spelen bij het meten van therapietrouwheid.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk