De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkt het?

Een bachelor onderzoek naar de effecten van een pilot van het traject ‘Doen Wat Werkt’.

Werkt het?

Een bachelor onderzoek naar de effecten van een pilot van het traject ‘Doen Wat Werkt’.

Samenvatting

Deventer Werktalent is een organisatie waar mensen zich melden als zij een aanvraag doen voor een uitkering. De consulenten binnen Deventer Werktalent begeleiden en ondersteunen deze mensen naar werk, studie of participatie binnen de maatschappij.
Op 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot gedeelte van de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen door de Participatiewet. Deze verandering in de wetgeving brengt veel veranderingen mee voor Deventer Werktalent en de Gemeente Deventer. Voornamelijk jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vallen door deze wetsverandering tussen ‘wal en schip’. Van de werknemers van Deventer Werktalent wordt verwacht dat zij deze jongeren toch volgens de beoogde doelstelling: op een zo effectief mogelijke wijze, begeleiden naar werk, school of een combinatie hiervan. Echter blijkt het moeilijk om deze doelstelling na te streven. Daarom worden er interventies en aanpakken bedacht om deze jongeren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zodat zij de uitkering kunnen uitstromen. Dit onderzoek richt zich op een traject waarvan gedacht wordt dat deze interventie een goede steun kan bieden in de begeleiding van de jongeren. De doelstelling die hiervoor geformuleerd is: Een bruikbare methodiek met goede resultaten die het repertoire voor de begeleiding aanvult om hiermee zoveel mogelijk jongeren uit te uitkering te kunnen laten stromen.  
Het traject ‘Doen Wat Werkt’ bestaat uit een training, Werkervaringsplek (WEP) en een jobcoach die ondersteuning biedt op de werkplaats. Met behulp van een aantal werknemers van Deventer Werktalent is dit traject bedacht en uitgevoerd. Dit onderzoek volgt de stappen van dit traject. Daarnaast wordt de ontwikkeling op de competenties: motivatie, betrouwbaarheid, zelfkennis en initiatief nemen, gemeten op drie verschillende momenten. De kwantitatieve gegevens die hiermee gegenereerd worden, worden aangevuld met kwalitatieve gegevens uit een interview met de deelnemers. Ook de betrokken werknemers worden geïnterviewd om de implementeerbaarheid van het traject te kunnen bewerkstelligen.
Uit de kwantitatieve resultaten is naar voren gekomen dat er geen significant verschil is wat betreft de ontwikkelde competenties tussen de controle groep en de experimentele groep. Ook zijn er geen significante verschillen tussen de drie metingen. Uit het kwalitatief onderzoek is naar voren gekomen dat de deelnemers van het traject ‘Doen Wat Werkt’ de mening delen ontwikkeling bij zichzelf waar te nemen op de vier competenties. Daarnaast zien alle geïnterviewde de meerwaarde in van een of meer onderdelen van dit traject. De geïnterviewde van de controle groep zijn tevreden over Deventer Werktalent en over de begeleiding die zij geboden krijgen vanuit team Vakwerk. Ook zij nemen enige ontwikkeling bij zichzelf waar op de vier competenties.
Het ontbreken van een significant verschil tussen de twee onderzoeksgroepen betekent dat op kwantitatief niveau het traject geen ontwikkeling laat zien van de competenties bij de experimentele groep. Het kwalitatieve onderzoek wijst uit dat er wel degelijk ontwikkeling ontstaat naar aanleiding van het traject ‘Doen Wat Werkt’. Echter ontstaat er tevens ontwikkeling naar aanleiding van de individuele begeleiding die geboden wordt door Deventer Werktalent aan de controle groep. De conclusie die getrokken kan worden op basis van de ontwikkeling naar aanleiding van zowel de begeleiding als het traject, is dat beide even goed werken. De consulenten geven aan dat als het traject duidelijker afgebakend is en er een draaiboek gevolgd wordt, er meer resultaten geboekt kunnen worden en het traject daarmee effectiever kan worden. Daarnaast heeft het traject ‘Doen Wat Werkt’ als voordeel dat er meerdere jongeren in een keer ontwikkeld worden. Dit bied

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk