De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invoering problemen Gebruiksbesluit : interpretatie verschillen en conflicten met het bouwbesluit

Invoering problemen Gebruiksbesluit : interpretatie verschillen en conflicten met het bouwbesluit

Samenvatting

Samenvatting
Op 1 november 2008 is het 'Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken' (kortweg het Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit Gebruiksbesluit bevat voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken.
Waarom is het Gebruiksbesluit ingevoerd?
De Woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken vaststellen. Dit gebeurt in de gemeentelijke bouwverordening. Omdat nergens is vastgelegd wat deze voorschriften moeten zijn, kunnen deze voorschriften per gemeente verschillen. Met de komst van het Gebruiksbesluit zijn de regels voor het brandveilig gebruik van bouwwerken in elke gemeente hetzelfde. Nu gelden voor alle gemeenten dezelfde regels. Hiermee komt er een einde aan de lokale verschillen en is er sprake van meer rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Problemen
In de praktijk is gebleken dat er nog verschillen zijn tussen de aanvragen bij diverse gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd voor BDC vastgoed consulting om deze problemen uit te zoeken en met eventuele oplossingen te komen. Het onderzoek is opgedeeld in twee delen, in het eerste deel wordt het gebruiksbesluit vergeleken met het bouwbesluit. Dit om er achter te komen of er mogelijke problemen/tegenstrijdigheden bestaan tussen de twee besluiten. In het tweede deel gekeken naar de praktijk of er problemen zijn met het gebruiksbesluit. Dit is gedaan door gesprekken te voeren met personen die beroepsmatig met het gebruiksbesluit werken.
Het vergelijkingsonderzoek
Voor het onderzoek zijn het gebruiksbesluit en bouwbesluit met elkaar vergeleken om er achter te komen of er conflicten tussen de twee besluiten bestaan. Uit de vergelijking is gebleken dat er wel wat verschillen bestaan, maar dat deze niet van dien aard dat deze conflicten grote problemen opleveren bij het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen. De verschillen zitten voornamelijk in de verwijzing naar verschillende NEN-normen . Het grootste verschil zit er in dat het bouwbesluit vooral technische eisen stelt en het gebruiksbesluit eisen stelt zodat gebouwen brandveilig wordt gebruikt.
De gesprekken
Het onderzoek is niet gericht op de technische kant van het gebruiksbesluit, het kijkt vooral naar de procedurele gang van het gebruiksbesluit. Vragen die centraal staan tijdens de gesprekken waren:
• Hoe is het gebruiksbesluit ontvangen bij de verschillende partijen?
• Zijn de geïnterviewden al problemen/ onduidelijkheden tegen gekomen?
• In hoeverre waren de geïnterviewden op de hoogte van het gebruiksbesluit?
De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen en controleren van de gebruiksvergunningen. Hierin kan de brandweer een adviserende rol spelen.
In de praktijk blijkt vaak dat de brandweer de aanvragen beoordeeld en dit door de gemeente word overgenomen. Omdat BDC vooral voor zorginstellingen de aanvragen behandelt zijn deze ook benadert voor een gesprek. Als laatste zijn ook woningstichtingen benaderd, omdat zorginstellingen hun gebouwen veelal van de woningstichtingen huren.
Ministerie van VROM
In mei 2009 heeft het ministerie van VROM een brochure uitgebracht om de onduidelijkheden die rond het gebruiksbesluit waren ontstaan te verduidelijken. Hier wordt een duidelijke omschrijving gegeven van de verschillende woon- en zorgtypen en de brandmeldinstallaties die bij de verschillende woon en zorg combinaties horen.
Resultaten
De oorzaak van de problemen is niet een conflict tussen beide besluiten. Tijdens de gesprekken is het duidelijk geworden dat de interpretatieverschillen tussen de verschillende instanties de oorzaak is van de meeste problemen. De oorzaak is een verschil in het interpreteren van de verschillende definities.
Al is het grootse probleem dat de gesproken zorginstellingen en woningstichtingen het gebruiksbesluit niet goed kennen en ook geen kennis van de inhoud hebben waardoor het invullen van een gebruiksverklaring niet zorgvuldig en goed kan worden gedaan.
Conclusie
De vragen die in het onderzoek naar voren komen sluiten goed aan bij de vraag die aan het begin van het onderzoek is gesteld:
Wat zijn de consequenties van de invoering van het gebruiksbesluit bij de nieuwbouw en de ingebruikname van locaties voor wonen met zorg.
De gevolgen voor de locaties wonen met zorg is dat voor deze locaties in veel gevallen geen gebruiksvergunningen of gebruiksmelding nodig is, wel moet er conform het gebruiksbesluit een BMI in het pand worden aangebracht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw
PartnersBDC Vastgoed consulting
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk