De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Starters op zoek naar een betaalbare woning

Starters op zoek naar een betaalbare woning

Samenvatting

Samenvatting
De starter in de Achterhoek is één van de woningzoekende die ondanks de financiële crisis moeilijker aan een woning kan komen. Een starter kenmerkt zich aan het feit dat hij op zoek is naar een zelfstandige woning zonder een zelfstandige woning achter te laten. De Achterhoek kenmerkt zich door een afname van de bevolking, ontgroening en vergrijzing. Wetende dat de bevolking afneemt is het niet interessant om woningen bij te bouwen voor starters om in de vraag te voorzien. In dit onderzoek wordt gekeken welke ontwikkelingsmogelijkheden in een krimpregio toegepast kunnen worden zonder voor leegstand in de toekomst te zorgen en die financieel haalbaar zijn voor de starter. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld. ‘’Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn financieel haalbaar voor starters op de huurwoningmarkt in krimpregio de Achterhoek?’’. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is de maximaal betaalbare huurprijs van de starter tegenover de huurprijs van de woningcorporatie gezet.
 
Allereerst is gekeken wie de starter in de Achterhoek is. Een starter op de woningmarkt is een persoon die in een zelfstandige woning gaat wonen zonder een zelfstandige woning achter te laten. Dit kan alleen of samen met een partner zijn. Verdere kenmerken van een starter zijn dat zij een beperkt inkomen hebben, op zoek zijn naar een baan of net begonnen zijn met werken, voorkeur hebben op een woonomgeving met voldoende voorzieningen en sociale participatie belangrijk vinden. De Achterhoek kenmerkt zich met een afnemende bevolking, vergrijzing, ontgroening en afname van voorzieningen in kleine kernen binnen de regio. Ondanks de afname van de bevolking neemt het huishoudenaantal toe tot 2025 waarna het vervolgens gaat afnemen. De starter in de Achterhoek heeft de voorkeur voor een grondgebonden woning en gaat wonen in de grotere kernen waar voldoende voorzieningen zijn. Ondanks het beperkte budget zijn starters in de Achterhoek aangewezen op een sociale huurwoning die een lagere huurprijs kennen dan in het westen van het land. Het bepalen van de financiële haalbaarheid van wonen kan door middel van de residuele inkomensmethode. Deze opbouw van de methode is in figuur 0.1 weergegeven. Deze methode houdt rekening met de samenstelling van het huishouden, huishoudeninkomen, sociale participatie en de normen zijn gebaseerd op studies. Het bepalen van een betaalbare huurprijs voor een starter kan door de opbouw van de residuele inkomenberekening te veranderen, zie figuur 0.2. Een betaalbare huurprijs is het bedrag dat een starter gegeven zijn besteedbaar inkomen en de uitgaven kan opbrengen voor de huurprijs.
Huurder
Bruto woonuitgaven = huurprijs
        -        Huursubsidie of huurtoeslag
        =       Netto huurprijs Besteedbaar inkomen
        -        Netto huurprijs
        =       Resterend inkomen
Figuur 0.1: De residuele inkomensmethode Bron

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk