De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een klik verwijderd van digitale zorg op maat

E-health voor dubbele diagnose - Een onderzoek naar de vormgeving van e-health voor patiënten met een dubbele diagnose binnen de klinische setting van GGNet Apeldoorn.

Een klik verwijderd van digitale zorg op maat

E-health voor dubbele diagnose - Een onderzoek naar de vormgeving van e-health voor patiënten met een dubbele diagnose binnen de klinische setting van GGNet Apeldoorn.

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op dubbele diagnose patiënten, oftewel mensen die kampen met een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving. Hoofdvraag van dit onderzoek luidt; Welke vorm en inhoud moet een e-health omgeving hebben om ondersteuning te kunnen bieden aan patiënten met een dubbele diagnose op afdelingen de Buurse, de Gaarde en de Buitenhuizen binnen GGNet Apeldoorn? De hoofdvraag is opgedeeld in deelvragen; theoretische deelvragen en praktische deelvragen. De theoretische deelvragen zijn beantwoord aan de hand van zowel uitgebreid literatuuronderzoek, als kennis van deskundigen op het gebied van e-health (geïnterviewden uit instellingen die reed met e-health werken, vragenlijst met open vragen onderverdeeld in verschillende thema’s). De praktische deelvragen zijn beantwoord aan de hand van de informatie die is verkregen vanuit de doelgroep zelf, middels een semi-gestructureerde enquête dat onderverdeeld is in verschillende thema’s. Kijkend naar de resultaten vinden de meeste patiënten e-health nuttig en maakt een groot gedeelte al gebruik van ICT. Patiënten dienen de basismotivatie te hebben voor e-health. De patiënten geven voornamelijk voorkeur aan online voorlichting en online behandelcontact met de behandelaar waarbij ze alleen begeleiding willen bij het opstarten met e-health. Daarna willen ze de modules alleen doorlopen. Velen zouden het systeem bij de e-health behandeling willen betrekken, daarnaast vinden ze het belangrijk dat ze privacy hebben. Van tevoren dient er veel aandacht te zijn voor het oefenen van digitaal communiceren voor betrokken professionals. De belangrijkste aanbevelingen zijn: Kies voor een blended behandeling, dus een combinatie van e-health met face-to-face contact. Zorg voor beschikbaarheid van computers voor de patiënten en daarbij een goed functionerend netwerk. Het is een aanbeveling binnen de e-health omgeving ruimte te maken voor een module voor familie/systeem. Probeer de uitvoerende professionals vroeg bij het proces van implementatie te betrekken, aangezien betrokkenheid de motivatie vergroot en er zo minder kans is op weerstand. Kijk naar de mogelijkheden om de e-health omgeving automatisch te koppelen aan het Elektronisch Patiëntendossier. Plan supervisiemomenten in voor de betrokken professionals zodat professionals elkaar kunnen ondersteunen en motiveren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk