De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Arabische taal op het ISK Enschede

VAN ‏أ‏ ‏ب‏ ‏ج‏ NAAR ABC

De Arabische taal op het ISK Enschede

VAN ‏أ‏ ‏ب‏ ‏ج‏ NAAR ABC

Samenvatting

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd bij het ISK Enschede. Het ISK Enschede is een school voor kinderen van 12 tot 18 jaar om de Nederlandse taal te leren. Het ISK Enschede heeft momenteel erg veel Syrische leerlingen en ze lopen dan ook tegen het probleem aan dat er onderling bijna alleen maar Arabisch wordt gesproken. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook als volgt: ‘’Wat is volgens Syrische leerlingen de reden om in hun moedertaal te praten op het ISK Enschede?’’. Hierbij hebben we een korte en een lange termijn doel. Het korte termijn doel luidt als volgt: ‘’Kennis verwerven over het taalgebruik (Arabisch/Nederlands) van Syrische leerlingen op het ISK Enschede’’. Het lange termijn doel luidt als volgt: ‘’Bijdrage leveren aan het meer gaan praten in het Nederlands van Syrische leerlingen op het ISK Enschede en hiermee het uitstroomniveau verhogen’’.
Ons onderzoek is een kwalitatief, verkennend onderzoek waarbij we een halfgestructureerd interview hebben afgenomen bij 30 leerlingen op het ISK Enschede. Bij het afnemen van de interviews hebben we rekening gehouden met de validiteit en betrouwbaarheid van het interview en ook hebben we gedacht aan ethische overwegingen.
Uit ons onderzoek kunnen we concluderen dat er in veel situaties Arabisch wordt gesproken, omdat dit makkelijker is. Er wordt Nederlands gesproken met mensen die geen Arabisch kunnen. Ook kunnen we concluderen dat er in de klas veel Arabisch wordt gesproken, omdat alle Arabische leerlingen naast elkaar zitten. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen automatisch Arabisch gaan praten. Ook kunnen we concluderen dat de leraren niet streng en consequent zijn wat betreft het verplicht Nederlands praten, dit zorgt ervoor dat de leerlingen Arabisch blijven praten.
Uit deze conclusies kunnen er dan ook een aantal aanbevelingen worden gedaan. Zo hebben de onderzoekers als aanbeveling om de Syrische leerlingen uit elkaar te zetten, zodat er wel Nederlands gepraat moet worden. Ook een belangrijke aanbeveling is om de leerlingen te belonen als ze onderling Nederlands praten, een beloning kan de leerlingen stimuleren om hiermee door te gaan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk