De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheidsbeleving, criminaliteit en openbare verlichting in de Almelose wijken Aalderinkshoek en Nieuwstraatkwartier

Veiligheidsbeleving, criminaliteit en openbare verlichting in de Almelose wijken Aalderinkshoek en Nieuwstraatkwartier

Samenvatting

Gemeente Almelo streeft naar een veilige gemeente. Openbare verlichting wordt geplaatst om onder andere de sociale veiligheid te bevorderen. Omdat de gemeente Almelo bezig is met vervanging van de openbare verlichting wil de gemeente inzicht in hoeverre er een relatie bestaat tussen het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting, de veiligheidsbeleving en de objectieve veiligheid in de gemeente.
 
Om bovenstaande relaties in kaart te brengen is antwoord gegeven op de volgende probleemstelling:
‘In hoeverre heeft de openbare verlichting invloed op de hotspots van onveiligheidsbeleving van bewoners en hotspots van concrete criminaliteit in de Almelose wijken Aalderinkshoek en Nieuwstraatkwartier en welke aanbevelingen op gebied van openbare verlichting kunnen gegeven worden om de onveiligheidsbeleving en de objectieve veiligheid op deze hotspots mogelijk te verbeteren?’
 
Allereerst is gekeken naar het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting in beide wijken. Daarbij is per wijk, in twee straten, een lichtmeting uitgevoerd, waarmee het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting is bepaald. In beide wijken voldoet het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting niet aan de eisen vanuit de richtlijn. Dit wordt echter wel geaccepteerd door de gemeente, aangezien het niet altijd mogelijk is om bij vervanging van verlichting en/of bestaande verlichting volledig aan de eisen te voldoen.
 
Vervolgens is gekeken naar de (on)veiligheidsbeleving in beide wijken. Dit is gedaan middels interviews met wijkregisseur, wijkondersteuner en wijkagent. De algemene (on)veiligheidsbeleving verschilt in beide wijken. Volgens de experts is de wijk Aalderinkshoek een vrij rustige wijk, terwijl in de wijk Nieuwstraatkwartier vaak wat aan de hand is (zoals drugs- en alcoholgebruik, werkeloosheid en multi-probleemgezinnen). Om de relatie tussen (on)veiligheidsbeleving en het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting te bepalen, is een enquête afgenomen onder de bewoners in beide wijken. In de wijk Nieuwstraatkwartier zijn geen hotspots te vinden. In Aalderinkshoek zijn de hotspots ‘gangpaden achter en tussen huizen, fietspaden en parken/ paden in parken’ gevonden. De meest gekozen reden van onveiligheidsgevoelens is in beide wijken hetzelfde. Er bestaat een relatie tussen het aspect ‘verlichtingssterkte’ van het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting en de onveiligheidsgevoelens op de aangegeven plekken.
 
Als laatste is de concrete criminaliteit onderzocht in beide wijken. Dit is gedaan middels criminaliteitscijfers van politie Almelo. De criminaliteitscijfers verschillen niet veel van elkaar in beide wijken. Het soort criminaliteit ‘diefstal’ is het grootste probleem. Om de relatie tussen criminaliteit en het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting te bepalen, is onderzocht op welk tijdstip de criminaliteit heeft plaatsgevonden. Hierbij is het opvallend dat in beide wijken de meeste criminaliteit is gepleegd ten tijde dat het licht was. Het percentage gepleegde incidenten in het donker verschilt maar weinig van elkaar in beide wijken. Daarmee kan dus geconcludeerd worden dat ‘het soort’ openbare verlichting niet gelijk invloed heeft op het aantal incidenten dat in het donker wordt gepleegd. Echter kan de criminaliteit, die gepleegd is in het donker, wel in relatie staan tot het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting in de wijken
 
Er zijn aanbevelingen gegeven met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting in de wijken. Deze aanbevelingen kunnen mogelijk de onveiligheidsbeleving en objectieve veiligheid in de wijken verbeteren. In beide wijken is geadviseerd om bij vervanging/ verplaatsing van de huidige openbare verlichting in de toekomst rekening te houden met de resultaten van dit onderzoek. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk