De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positioneren met als brand de IJsselvallei

Een destinatiemarketingplan voor de gemeente Voorst

Positioneren met als brand de IJsselvallei

Een destinatiemarketingplan voor de gemeente Voorst

Samenvatting

De gemeente voorst is "onbekend" en heeft een gesloten uitstraling. De gemeente Voorst wil het onderwerp "de IJsselvallei" meer laden om de naamsbekendheid te vergroten en daarmee de bezoeker tot een meerdaags verblijf te verleiden. Hierbij is de volgende managementvraag opgesteld: "Hoe kan de gemeente Voorst zich positioneren met als brand de IJsselvallei, zodat de gemeente Voorst haar naamsbekendheid kan vergroten en daarmee de bezoekers tot een langer verblijf weet te verleiden?". Dit vraagstuk wordt beantwoord aan de hand van een destinatiemarketingplan. Op basis van drie deelonderzoeken welke bestaat uit een combinatie van literatuur- en veldonderzoek zijn de resultaten verkregen om invulling te geven aan het destinatiemarketingplan. In het veldonderzoek is gebruik gemaakt van surveyonderzoek. In het eerste deelonderzoek wordt er aan de hand van literatuuronderzoek onderzocht wat de huidige situatie is van de gemeente Voorst op het gebied van toerisme en recreatie. Hieruit blijkt dat dat de toeristische en recreatieve vraag en aanbod van de gemeente Voorst niet op elkaar aansluiten. Daarnaast worden er weinig marketingactiviteiten ondernomen. In het tweede deelonderzoek wordt met een combinatie van literatuur- en veldonderzoek de gewenste situatie van de gemeente Voorst in kaart gebracht. De gewenste situatie is dat de gemeente Voorst haar naamsbekendheid wil vergroten met behulp van de brand de IJsselvallei. Hiermee wordt getracht om het verblijfstoerisme te stimuleren. In het derde deelonderzoek wordt met behulp van voornamelijk veldonderzoek onderzocht wat de meest effectieve marketingcommunicatiemiddelen zijn om de doelgroep te bereiken. Een combinatie van online- en offlinekanalen blijkt de meest effectieve methode. Aan de hand van deze resultaten is een marketingcommunicatieplan opgesteld. De marketingcampagne zal gericht zijn op de match tussen de USP 's van de gemeente Voorst met als brand de IJsselvallei en de wensen en behoeften van de communicatiedoelgroep. Dit is natuur, cultuur, rust en ontspanning.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk