De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het belang van de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders in relatie tot de ontwikkeling van het pleegkind

Het belang van de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders in relatie tot de ontwikkeling van het pleegkind

Samenvatting

Samenvatting bachelorrapport
 
Wat is het belang van de gehechtheidsrepresentatie van de pleegouder op de ontwikkeling van het pleegkind? Deze vraagstelling is de aanzet tot dit onderzoek.
 
Binnen pleegzorg is er veel interesse in de hechting van het pleegkind. Het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind geeft de voorkeur aan het opgroeien van een kind bij de eigen ouders. Wanneer dit onmogelijk is, bestaat de voorkeur voor pleegzorg wat onderstreept wordt door de nieuwe Jeugdwet.
Kinderen hebben baat bij een veilige hechting, wat een  voorwaarde is voor een gezonde psychologische ontwikkeling tot een volwassene. Deze hechting is te beïnvloeden. Met name voor uithuisgeplaatste kinderen, die uit een problematische opvoedingssituatie komen en hierdoor vaak onveilig gehecht zijn, is het van belang dat zij de mogelijkheid krijgen om positieve en correctieve gehechtheidservaringen op te doen. De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie heeft voornamelijk te maken met het aandeel van de opvoeder waarvan een aspect de gehechtheidsrepresentatie is, of wel het intern werkmodel. Het Nederlands Jeugd Instituut adviseert de gehechtheidsrepresentatie mee te nemen in de selectie van pleegouders. Dit advies is voor Jarabee aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar het belang van de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders in relatie tot de ontwikkeling van het pleegkind.
Het doel van het onderzoek is dan ook het belang aan te tonen van de gehechtheidsrepresentatie op de ontwikkeling van het kind. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan de zoektocht naar factoren die een pleegzorgplaatsing beïnvloeden, waardoor Jarabee met de pleegouders kan werken aan de bewustwording van hun gehechtheidsrepresentatie en de invloed hiervan op het pleegkind.
 
Uit de literatuur is gebleken dat de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders een belangrijke rol speelt in het soort gehechtheidsrelatie dat pleegouders met hun pleegkind ontwikkelen. Gedurende het onderzoek is gekeken of vanuit de praktijk eveneens het belang van de gehechtheidsrepresentatie van de pleegouders op de ontwikkeling van het kind aangetoond kan worden. Hiervoor zijn negen pleegzorgbegeleiders van Jarabee geïnterviewd. Zij hebben allen twee casussen voorbereid voor het interview. De ene casus betreft een gezin waarin de pleegouders positief ingeschat worden door de pleegzorgbegeleider. Zij worden tot de geschikte pleegouders gerekend. De andere casus betreft pleegouders waar zorgen over zijn vanuit de pleegzorgbegeleiders. Er worden vragen gesteld bij hun geschiktheid als pleegouders. Binnen de casussen wordt geprobeerd de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders in kaart te brengen om vervolgens te kijken hoe de ontwikkeling van de pleegkinderen in de casussen verloopt. Voor het inschatten van de gehechtheidsrepresentatie is gebruik gemaakt van diverse dimensies, waaronder reflectie, zelfbeeld, omgaan met verlies en trauma, omgaan met anderen, sensitiviteit en responsiviteit.  Deze dimensies komen voort uit de literatuur over intergenerationele overdracht en  instrumenten voor het meten van de gehechtheidsrepresentaties bij volwassenen.
 
De resultaten laten zien dat mogelijk verondersteld kan worden dat de pleegouders in de positieve casus veilig gehechte pleegouders zijn en over het algemeen een positieve ontwikkeling bij het pleegkind teweeg brengen. In het geval van de negatieve casus lijken de pleegouders minder veilig gehecht en leidt dit voornamelijk tot een minder positieve ontwikkeling bij het pleegkind.
Vanuit de literatuur kan geconcludeerd worden dat de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders van invloed is op de algehele ontwikkeling van het pleegkind. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot een mogelijke bevestiging hiervan.
De resultate

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk