De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar het vergeten verleden

Verantwoordingsdocument en het draaiboek voor fase 2 van het Erfgoed Gezocht project op de Noord-Veluwe

Op zoek naar het vergeten verleden

Verantwoordingsdocument en het draaiboek voor fase 2 van het Erfgoed Gezocht project op de Noord-Veluwe

Samenvatting

Samenvatting
In februari 2020 is contact opgenomen met regioarcheoloog Maarten Wispelwey in het kader van een afstudeeropdracht voor de opleiding archeologie op Saxion Hogeschool te Deventer. Na een aantal gesprekken is uiteindelijk een afstudeeropdracht geformuleerd: een draaiboek voor het Erfgoed Gezocht project fase 2.
Erfgoed Gezocht is een citizen science (burgerwetenschap) project van de Universiteit Leiden en Erfgoed Gelderland. Het project is van start gegaan in november 2018. In deze pilot, gefinancierd door Erfgoed Gelderland, konden mensen online op Zooniverse[1] meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe door middel van hoogtekaarten. Op het moment wordt hard gewerkt aan het opzetten van de tweede fase van het project. Om uitsluitsel te krijgen of de opgespoorde structuren uit fase 1 ook daadwerkelijk archeologische structuren zijn, zal veldwerk plaats moeten vinden.
Om de werkzaamheden van fase 2 soepel te laten verlopen wordt in opdracht voor regioarcheoloog Maarten Wispelwey een draaiboek opgesteld die de organisatie en coördinatie van het Erfgoed Gezocht project zal ondersteunen. De doelstelling is dat het draaiboek voor elke belanghebbende inzichtelijk maakt wat ze moeten doen, wanneer ze dit moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Om deze doelstelling te behalen is een onderzoek opgezet die het schrijfproces van het draaiboek zal ondersteunen.
De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Hoe kan een draaiboek worden geschreven waarmee belanghebbenden een inzicht krijgen in de beoogde acties zodat zij praktisch aan de slag kunnen met fase 2 van het Erfgoed Gezocht project?” Er zijn deelvragen opgesteld die het schrijfproces van het draaiboek moeten ondersteunen. De resultaten van deze deelvragen zullen het antwoord geven op de hoofdvraag.
In de resultaten kwam naar voren dat Citizen science een uitweg kan bieden voor onderzoeken waar veel data moet worden geobserveerd, gedocumenteerd of geïnterpreteerd door een kleine groep professionals. De opmars van citizen science is merkbaar in de wetenschap door de grote toename van publicaties waarin citizen science worden genoemd. Ook in de politiek en beleid speelt citizen science een grote rol doordat het publiek beter geïnformeerd is over kwesties die spelen in hun omgeving. Nederland stimuleert dan ook participatie van burgers in de erfgoedsector door middel van onder andere het verdrag van Faro, de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Het doel van burgerparticipatie is om burgers te verbinden en mede-eigenaar te laten voelen voor ons cultureel erfgoed. Zodoende zullen burgers zich meer verantwoordelijk voelen voor ons cultureel erfgoed en worden daardoor gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame bescherming van onze archeologische/historische identiteit.
Erfgoed Gezocht is een citizen science project dat goed aansluit op de doelstellingen van de huidige verdragen en wetten op het gebied van erfgoedbeleid. In fase 1 konden mensen van achter de computer meespeuren naar potentiele archeologische structuren. In fase 2 zal veldwerk plaatvinden om de gevonden structuren uit fase 1 te waarderen. Omdat een goede communicatie cruciaal is tussen de burgerwetenschappers en de projectmedewerkers is besloten om een vrijwilligerscoördinator in te zetten voor fase 2 van het Erfgoed Gezocht project. Het draaiboek wordt geschreven voor deze coördinator. Het veldwerk dat gaat plaatvinden in fase 2 wordt in twee onderdelen opgesplitst: de visuele inspectie en het booronderzoek. De coördinator krijgt voor beide veldwerkvarianten een groep vrijwilligers aangewezen die hij gedurende fase 2 zal begeleiden. Ook zal de coördinator vragen en problemen van

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2021-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk