De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen en met sfeer creëer je meer

Thesis voor onderzoek naar een scherpe positionering en meer waardecreatie voor Minicamping ’t Brenneke

Samen en met sfeer creëer je meer

Thesis voor onderzoek naar een scherpe positionering en meer waardecreatie voor Minicamping ’t Brenneke

Samenvatting

Dit rapport is geschreven in opdracht van Minicamping ’t Brenneke. ’t Brenneke is een nieuwe camping geopend in 2017. Minicamping ’t Brenneke ziet graag dat de bezettingsgraad wordt verhoogd. Een lage bezettingsgraad betekent namelijk dat er minder inkomen wordt gegenereerd. Het is daarom van groot belang dat gasten nu en in de toekomst naar de minicamping blijven komen. Minicamping ’t Brenneke zou zich graag beter positioneren, zodat zij een voorkeurspositie verkrijgen bij hun doelgroep. Minicamping ’t Brenneke zou dit graag willen bereiken door middel van het verbinden van meer belevingsgerichte activiteiten die aansluiten op de doelgroep bij de camping. Het managementvraagstuk dat voor Minicamping ’t Brenneke is opgesteld is: Hoe kan Minicamping ’t Brenneke zich scherper positioneren en meer waarde creëren door middel van een gastgericht aanbod (PMPC), zodat de doelgroep méér wordt aangetrokken? Om dit managementvraagstuk te kunnen beantwoorden zijn er drie onderzoeksvragen opgesteld, die luiden als volgt:

Welke positioneringsfactoren zijn van belang voor Minicamping ‘t Brenneke?
Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep van Minicamping ’t Brenneke?
Wat zijn randvoorwaarden voor een geslaagde PMPC?

De verschillende onderzoekstrategieën die zijn gebruikt zijn literatuuronderzoek, deskresearch en (kwalitatief) veldonderzoek.
Voor dit rapport zijn interviews afgenomen met gasten van Minicamping ’t Brenneke. Kwalitatief onderzoek wordt ingezet om meer diepgaande informatie over de betekenisladder van de gasten te ontdekken. Door de methode van de betekenisladder kan er een relatie worden gelegd tussen de attributen en datgene wat mensen belangrijk vinden (waarden). Het is belangrijk om de eindwaarden van de doelgroep te achterhalen omdat de positionering hierop moet aansluiten om tot een goede positioneringsstrategie te komen.
Aan de hand van de resultaten vanuit het onderzoek, is een adviesplan geschreven voor Minicamping ’t Brenneke. Hierin staan mogelijk PMPC opties beschreven en geanalyseerd aan de hand van criteria die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze criteria zijn randvoorwaarden voor een geslaagde PMPC. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2019-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk