De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het kwetsbare succes van ouder worden

Is een preoperatieve screening bij kwetsbare ouderen voorspellend voor het optreden van complicaties na het plaatsen van een electieve THP/TKP?

Het kwetsbare succes van ouder worden

Is een preoperatieve screening bij kwetsbare ouderen voorspellend voor het optreden van complicaties na het plaatsen van een electieve THP/TKP?

Samenvatting

Samenvatting
Aanleiding: Voor een electieve ingreep binnen Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) worden patiënten, voor opname, tijdens een preoperatieve screening in kaart gebracht. Daarbij wordt sinds 2012 vanuit het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) de verplichte screeningsbundel ‘kwetsbare ouderen’ afgenomen. Of de uitkomsten van dit screeninginstrument voorspellend zijn voor het optreden van postoperatieve complicaties is onbekend.
Doelstelling: Onderzoeken of het toepassen van de preoperatieve VMS screeningsbundel ‘kwetsbare ouderen’ bij patiënten van 70 jaar en ouder, die worden opgenomen voor het plaatsen van een electieve totale heupprothese (THP) of totale knieprothese (TKP), invloed heeft op het ontstaan van postoperatieve complicaties.
Onderzoeksvraag: Is de preoperatieve screeningsbundel ‘kwetsbare ouderen’ voorspellend voor het optreden van postoperatieve complicaties na het plaatsen van een electieve THP/TKP bij patiënten > 70 jaar?
Methode: Eenkwantitatief retrospectief dossieronderzoek binnen het OCON. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle patiënten van 70 jaar en ouder die in het jaar 2015 een electieve THP of TKP hebben gekregen en hiervoor waren opgenomen op de verpleegafdeling. De data wordt verzameld uit alle dossiers van patiënten van 70 jaar en ouder die in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 gescreend zijn en een electieve THP of TKP hebben gekregen. Het gaat hier om de preoperatieve screening van de VMS screeningsbundel ‘kwetsbare ouderen’, de complicatieregistratie en demografische gegevens van de patiënt. De analyses worden gedaan met behulp van SPSS. Met behulp van de chi-kwadraat toets wordt gezocht naar significante verschillen (p<0,05) tussen de VMS-score, complicaties en leeftijd.
Resultaten: Een positieve VMS-score gaat significant samen met het optreden van een complicatie (p=0,013). Een hogere leeftijd speelt een rol bij de VMS-score kwetsbare ouderen (p=0,00). Er is echter geen samenhang in het oplopen van een complicatie en een hogere leeftijd (p=2,229).
Conclusie: Het oplopen van een complicatie gaat significant samen met hogere VMS score kwetsbare ouderen. Daarentegen speelt leeftijd geen rol in het optreden van een postoperatieve complicatie, maar laat een hogere leeftijd wel een hogere VMS-score zien. De VMS-screeningsbundel wordt toegepast om complicaties tijdens een ziekenhuisopname te voorkomen, maar deze bundel is voornamelijk gericht op geriatrische complicaties en niet gericht op orthopedische complicaties.
Implicaties: Eenmultivariate logistische regressie analyse kan een waardevolle aanvulling zijn.Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de waardebepaling van dit screeningsinstrument ten opzichte van bestaande instrumenten. Een codeboek zou helpen voor het registeren van complicaties. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk