De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

EVALUATIE PLAN ‘AANPAK JONGERENWERKLOOSHEID’]

EVALUATIE PLAN ‘AANPAK JONGERENWERKLOOSHEID’]

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht of het project "Aanpak jongerenwerkloosheid" dat uitgevoerd wordt onder leiding van Sander Fortgens en Jan van Tegelen in het afgelopen jaar tot goede resultaten heeft geleid. Daarbij is gekeken naar een de karakteristieken van de doelgroep die zij met het project voor ogen hadden en welke invloed die hebben gehad op de mate waarin zij deelnamen aan het project of werk vonden. De doelgroep van het project bestaat uit jongeren tot en met de 27 jaar die sinds kort of al langere tijd gebruik maken van een WW regeling. De jongeren zijn woonachtig in de regio "Stedenvierkant" ofwel de steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen of Harderwijk en hebben een verschillende afkomst. Het project is in leven geroepen met de volgende doelen:
- Primaire doelen
o Bemiddelen van jongere werklozen met een WW uitkering naar een (vaste) baan,
o zonder dat deze daarbij binnen korte termijn opnieuw beroep doen op de WW-regeling;
o persoonlijk begeleiden van klanten.
- Secundaire doelen
o Verbeteren en verspreiden van het cv;
o voorlichten en informeren over rechten en plichten omtrent de WW;
o beperken instroom bijstand op basis van Participatiewet;
o deelname aan het project vergroten
Door middel van het stellen van een zestal onderzoeksvragen is geprobeerd om antwoord te geven op de volgende probleemstelling:
In welke mate is het project AJW succesvol geweest volgens welke normen van de opdrachtgever van het projectteam (UWV) en vallen de gemaakte kosten voor het project te verantwoorden met de resultaten en de subsidie-eisen?
Het beantwoorden van deze probleemstelling heeft in dit rapport geleid tot conclusie en een aantal aanbevelingen:
Door de opdrachtgever is al besloten dat het project nog voort blijft bestaan dus dat is niet afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek. Een goed resultaat zal wel als ondersteuning kunnen functioneren voor de subsidieaanvraag die bij het ESF loopt en als bevestiging voor de werkcoaches die het project uitvoeren. Daarnaast is er bij een succesvol resultaat de mogelijkheid om het project op grotere schaal uit te voeren. Om het bestaansrecht van het project te ondersteunen worden de volgende adviezen gegeven:
- Maatregelen te nemen om de opkomst te vergroten.
- Onderzoek doen naar de haalbaarheid voor schaalvergroting
- Mogelijkheden tot bijscholing introduceren in de projecten

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk