De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Advies provinciaal handhavingsbeleid BRIKS

Een onderzoek naar het handhavingsbeleid van Gelderse gemeenten

Advies provinciaal handhavingsbeleid BRIKS

Een onderzoek naar het handhavingsbeleid van Gelderse gemeenten

Samenvatting

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor BRIKS- en milieutaken voor alle IPPC en Brzo inrichtingen in Gelderland. Momenteel is nog geen provinciaal handhavingsbeleid voor de BRIKS-taken geformuleerd. In dit rapport is onderzoek gedaan naar de invulling van het handhavingsbeleid van Gelderse gemeenten om op basis daarvan een conclusie te trekken en een advies te formuleren voor het te vormen provinciale handhavingsbeleid BRIKS.
Uit dit onderzoek komt kan geconcludeerd worden dat de hoofddoelstellingen van de Gelderse gemeenten algemeen van aard zijn. Provincie Gelderland moet de hoofddoelstelling zelf bepalen, omdat de hoofddoelstelling is gericht op de eigen situatie. De subdoelstellingen van Gelderse gemeenten bieden geen representatief beeld en zijn dus niet geschikt voor provincie Gelderland om de provinciale subdoelstellingen op te baseren.
De gemeenten maken gebruik van hetzelfde principe (kans x effect = risico) in de probleemanalyse als provincie Gelderland. Om de probleemanalyse in te vullen zal provincie Gelderland wel gebruik moeten maken van experts op het gebied van BRIKS-taken. De prioriteiten van de Gelderse gemeenten bieden een indruk hoe de provinciale probleemanalyse ingevuld moet worden. Provincie Gelderland kan niet de prioriteiten baseren op de prioriteiten van de Gelderse gemeenten aangezien de prioriteiten moeten worden vast gesteld op basis van een probleemanalyse.
De preventiestrategie is niet genoeg vastgelegd bij de Gelderse gemeenten om een duidelijke conclusie er aan te verbinden. Provincie Gelderland dient dus nader onderzoek uit te voeren naar de preventiestrategie. De toezichtstrategie van de Gelderse gemeenten is geschikter voor de BRIKS-taken dan de toezichtstrategie van de provincie. Provincie Gelderland dient een aantal elementen van de gemeentelijke toezichtstrategieën te implementeren in het eigen handhavingsbeleid. De elementen die dienen te worden toegevoegd aan de toezichtstrategie van provincie Gelderland zijn de verschillende fasen van toezicht houden en integraal toezicht houden. De sanctiestrategie van de Gelderse gemeenten is uitgebreider dan die van provincie Gelderland. Om de BRIKS-taken beter te kunnen voorzien van een passende sanctiestrategie dient provincie Gelderland de sanctiestrategie aan te passen naar het voorbeeld van de Gelderse gemeenten. De gedoogstrategie van provincie Gelderland is gelijk aan die van de gemeenten. Deze zijn beide gebaseerd op het landelijke beleidskader gedogen. De gedoogstrategie behoeft dus geen aanpassing in het te vormen provinciale handhavingsbeleid.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk