De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dyslexie: gevolgen voor het zelfvertrouwen en het welbevinden?

Een onderzoek naar het zelfvertrouwen en het welbevinden onder de leerlingen met dyslexie van leerjaar 3 en 4 van de Mavo en het Vakcollege van Het Stedelijk Zutphen

Dyslexie: gevolgen voor het zelfvertrouwen en het welbevinden?

Een onderzoek naar het zelfvertrouwen en het welbevinden onder de leerlingen met dyslexie van leerjaar 3 en 4 van de Mavo en het Vakcollege van Het Stedelijk Zutphen

Samenvatting

Het laatste decennium is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar mogelijke comorbiditeit bij leerproblematiek. Uit deze onderzoeken is gebleken dat een aanzienlijk deel van de dyslectici problemen ontwikkelt van internaliserende of externaliserende aard. Voor dit onderzoek is gekozen om het toe te spitsen op het zelfvertrouwen en het welbevinden, vanwege het feit dat deze twee onderwerpen een grote rol spelen in het ontstaan van de verschillende soorten problematiek. 
Het onderzoek vindt plaats op Het Stedelijk Zutphen, een middelbare school gevestigd te Zutphen. In hoeverre sprake is van problematiek omtrent het zelfvertrouwen en het welbevinden bij deze leerlingen is niet bekend. In 2020 zal de vmbo-stroom van Het Stedelijk fuseren met het Beeckland. Na de fusering wordt het onderwijs opnieuw ingericht en zal er een nieuw dyslexiebeleid komen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen er passende aanbevelingen gedaan worden voor dit dyslexiebeleid. 
Op basis van de literatuur kan verwacht worden dat de aanwezigheid van dyslexie een lage score geeft op de schalen Welbevinden en Zelfvertrouwen. Om deze verwachtingen te testen, is gebruik gemaakt van de School Attitude Questionnaire (SAQI). 
De onderzoeksgroep leerlingen met dyslexie laat op het gebied van zelfvertrouwen geen verschillen zien met de controlegroep. Beide groepen hebben een gemiddelde houding, niet positief en niet negatief, voor zowel de hoofdschaal als de basisschalen. Dit houdt in dat er geen speciale aandacht of begeleiding nodig is. Dat betreffende kan het dyslexiebeleid van Het Stedelijk op dezelfde manier toegepast worden na de fusering met Het Beeckland. 
Binnen de onderzoekspopulatie is er geen verschil gevonden in welbevinden. Waarin wel een verschil gevonden is, is dat leerlingen met dyslexie zich minder sociaal aanvaard voelen dan leerlingen zonder dyslexie. Echter komt hier een gemiddelde score naar voren, bij zowel de leerlingen met dyslexie als leerlingen zonder dyslexie. De problematiek bij de dyslectici is dus niet zodanig dat er ondersteuning of begeleiding nodig is. Wel voelen ze zich beduidend minder sociaal aanvaard. Om op hetzelfde niveau als de niet-dyslecten te komen, kan er in de begeleiding meer ondersteuning geboden worden. De interventies ‘lotgenotencontact’ en ‘sociaal leren’ kunnen hiervoor ingezet worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk