De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie en tentoonstellingsmogelijkheden van Duitse Tweede Wereldoorlog bodemvondsten uit Noord-Holland

Inventarisatie en tentoonstellingsmogelijkheden van Duitse Tweede Wereldoorlog bodemvondsten uit Noord-Holland

Samenvatting

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven in het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion. De afstudeeropdracht is opgesteld door opdrachtgever Huis van Hilde, in het kader van een thematentoonstelling rondom de 75-jarige bevrijding van Nederland. Het doel van dit onderzoek was het inventariseren van zoveel mogelijk bodemvondsten die betrekking hebben op de Duitse bezetter in de provincie Noord-Holland en te onderzoeken hoe deze vondsten tentoongesteld zouden kunnen worden. 
 
De vondsten zijn gezocht bij verschillende locaties: depots, regionale musea, musea die zich richten op de Tweede Wereldoorlog, historische verenigingen, AWN-afdelingen en privécollecties. In totaal is met 97 locaties en personen contact gezocht, waarvan 65 hebben gereageerd. In totaal zijn van negen verschillende locaties vondsten opgenomen in de inventarisatielijst. Twee van deze locaties zijn bezocht. Een groot deel van de vondsten uit de inventarisatielijst is afkomstig van privécollecties. De grootste concentratie vondsten bevindt zich rond Bergen en Bergen aan Zee.
 
De vondsten zijn te verdelen in zeven verschillende materiaalcategorieën en zeven functiegroepen. De grootste materiaalcategorie betreft de categorie metaal, de grootste functiegroep is de groep gebruiksvoorwerpen. De materiële staat van de vondsten varieert van goed, waarbij geldt dat de vondsten direct tentoongesteld kunnen worden, tot slecht, waarbij er eerst klimatologische of conserverende maatregelen zullen moeten worden genomen. De materiële staat is omschreven per materiaalcategorie en niet per individuele vondst.
 
Om tentoonstellingsthema’s op te stellen is er gekeken naar verschillende achtergrondinformatie. Zo is onderzocht hoe over het algemeen tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog worden ingericht in Nederland, en welke rol het Duitse aspect in deze tentoonstellingen speelt. Hieruit blijkt dat voornamelijk het militaire aspect wordt benadrukt, terwijl de Nederlandse visie vooral gericht is op het dagelijks leven van burgers en het verzet. Daarnaast is gekeken welke andere tentoonstellingen rondom de 75-jarige bevrijding georganiseerd zullen worden en welke rol archeologie speelt binnen de al bestaande tentoonstellingen. Tentoonstellingen in dit kader lijken zich tot dusver, overeenkomstig met vaste tentoonstellingen in Nederland, zich voornamelijk te richten op het leven van burgers in oorlogstijd. Archeologische vondsten blijken nog niet veel te worden gebruikt in tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog.
 
Op basis van de vondsten zijn drie verschillende mogelijke thema’s voor een tentoonstelling opgesteld. Om deze thema’s op te stellen is niet alleen gekeken naar de vondsten maar is ook gebruik gemaakt van drie verschillende toe te passen kaders: de tentoonstellingsvorm, een geografisch kader en een archeologisch kader. Tevens zijn de uitgangspunten van Huis van Hilde en diverse selectiecriteria gebruikt om richting te geven aan de thema’s. De drie thema’s zijn: militair, dagelijks leven en materiaal.
 
<span style="font-family: Calibri; font

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk