De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Docenten in het passend onderwijs

Een ondersteunend product voor de lesgevende docenten van het Zone.College Enschede

Docenten in het passend onderwijs

Een ondersteunend product voor de lesgevende docenten van het Zone.College Enschede

Samenvatting

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is er sprake van een toename in het aantal leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, die worden opgenomen binnen het reguliere onderwijs. Het Zone.College Enschede beschikt over een ondersteuningsteam bestaand uit diverse professionals om deze leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte te ondersteunen. Echter, zijn het in de praktijk vooral de lesgevende docenten die dagelijks te maken hebben met deze zogeheten ‘zorgleerlingen’.
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: ’Op welke manier kan het ondersteuningsteam de docenten van het Zone.College Enschede preventief ondersteunen bij het omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek?’. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van semi gestructureerde interviews. Gezien het Covid-19 virus hebben deze interviews online plaatsgevonden. In deze interviews wordt onderzocht waar de ondersteuningsbehoefte ligt van de lesgevende docenten betreft het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen.
Het onderzoek heeft geleid tot het ontwikkelen van een informatieboekje. Dit product speelt in op de wens van de respondenten om informatief ondersteund te worden. Het informatieboekje bevat beknopte informatie over het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Overige ideeën betreft de ondersteuning voor docenten zijn meegenomen in de aanbevelingen van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk