De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe ervaren bovenbouwleerlingen een groepsgewijze Cogmed RM training?

Een onderzoek naar de deelnemerservaring van de implementatie van Cogmed RM op een basisschool in Deventer.

Hoe ervaren bovenbouwleerlingen een groepsgewijze Cogmed RM training?

Een onderzoek naar de deelnemerservaring van de implementatie van Cogmed RM op een basisschool in Deventer.

Samenvatting

Praktijk Optimus heeft geen inzicht in de deelnemerservaring van de leerlingen bij een Cogmed RM werkgeheugentraining en tot op heden is hier geen onderzoek naar verricht. Praktijk Optimus wil echter bij toekomstige implementaties de leerlingen op maat kunnen begeleiden. Hierbij kan inzicht in de deelnemerservaring bijdragen aan het verder ontwikkelen van een begeleiding op maat. De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de succes- en verbeterpunten van een implementatie van de werkgeheugentraining Cogmed RM op een basisschool. De succes-en verbeterpunten zijn in kaart gebracht vanuit het oogpunt van de betrokken bovenbouwleerlingen. Het werkgeheugen is van belang binnen het basisonderwijs omdat werkgeheugenproblematiek samenhangt met leerproblemen en mogelijk met gedragsproblemen. Zo kan werkgeheugenproblematiek schoolprestaties negatief beïnvloeden. In dit onderzoek hebben 50 bovenbouwleerlingen, door middel van een vragenlijst, een oordeel gegeven over hun ervaring met betrekking tot 4 aspecten: 1. Praktische Uitvoering (werkplek, trainingsduur, trainingstijdstip), 2. Software (gebruiksvriendelijkheid), 3. Coaching (goede werkrelatie, persoonlijke ontwikkeling en verkregen inzicht) en 4. Effecten (gevoel van verandering, motivatie om te veranderen, coachbaarheid en de transfer). Per aspect werd onderzocht in hoeverre de leerlingen tevreden waren en welke verbeterpunten zij hebben ervaren. Bij het aspect Effecten zijn echter geen ervaren verbeterpunten onderzocht maar de ervaren effecten. Voor de beoordeling van de aspecten is de Cogmed Evaluatie Vragenlijst voor Kinderen (CEVK) ontwikkeld. Uit de resultaten van de CEVK blijkt dat de leerlingen niet ontevreden maar ook niet tevreden zijn met betrekking tot elk aspect. De leerlingen geven namelijk gemiddeld een neutraal oordeel. Belangrijke verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn: een rustigere trainingsomgeving, meer variatie qua beloningsspellen van de software, meer oor en oog voor de leerlingen en een transparantere communicatie. De leerlingen geven tot slot aan op school en thuis geen verbeteringen te merken. Aan de hand van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat de leerlingen de Cogmed RM implementatie over het algemeen niet als goed maar ook niet als slecht ervaren hebben (neutraal). Uit de resultaten komen daarom geen succespunten naar voren, alleen verbeterpunten. Vanuit het oogpunt van de leerlingen is er op elk aspect verbetering nodig. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk