De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘De bruisende transitie van zorg en welzijn’

Een onderzoek naar het perspectief van de burgers in de gemeente Enschede ten opzichte van de ondersteuning van hulpvragen door de sociale wijkteams vanaf 1 januari 2015.

‘De bruisende transitie van zorg en welzijn’

Een onderzoek naar het perspectief van de burgers in de gemeente Enschede ten opzichte van de ondersteuning van hulpvragen door de sociale wijkteams vanaf 1 januari 2015.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de gemeente Enschede. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen van burgers met de hulpverlening in de gemeente Enschede na de transities die in januari 2015 ingevoerd zijn. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Hoe ervaren de burgers de ondersteuning bij hulpvragen door de sociale wijkteams in de gemeente Enschede vanaf 1 januari 2015?”. Door antwoord te geven op deze vraag worden inzichten zichtbaar voor de gemeente Enschede, de sociale wijkteams en kan dit gebruikt worden door social workers om het positieve effect van de hulpverlening te vergroten. De gemeente kan met de resultaten het ingevoerde beleid verbeteren om tot beter functionerende wijkteams te komen waarbij het belang van de burger prioriteit heeft. Het onderzoek is hierbij gericht op de burgers, die in aanraking zijn gekomen met een wijkteam in de gemeente Enschede. In het theoretische deel is ingegaan hoe de gemeente het veranderde beleid heeft vormgegeven op verschillende fronten. De gemeente Enschede heeft het motto ‘één gezin, één plan’ hoog in het vaandel staan, waardoor een samenwerking verlangd wordt tussen de wijkcoaches en consulenten in een wijkteam. Charon Put geeft aan dat de gewenste samenwerking binnen het sociale wijkteam niet altijd behaald wordt, waar een wijkcoach aangeeft dit wel in het desbetreffende wijkteam te ervaren. De resultaten uit het theoretische onderzoek zijn als basis genomen voor de interviewvragen in het praktische onderzoek. In het praktische deel zijn er focusgroepen en interviews gehouden om achter de ervaringen van burgers te komen. Uit het onderzoek is veelvuldig gebleken dat de informatieverstrekking tekort schiet op de behoefte van de burger. Er is een duidelijk verschil zichtbaar als het gaat om ervaringen met wijkcoaches en ervaringen met de maatschappelijk ondersteuningsconsulenten (MO-consulenten). Waar er bij ervaringen met de wijkcoaches veel positiever wordt gereageerd wanneer er doorgevraagd wordt, treden bij de ervaringen met de MO-consulenten vooral negatieve gevoelens op de voorgrond. De meest benoemde reden hiervoor is dat de burger zich niet altijd gehoord voelt bij het maken, of afwijzen, van een beschikking. Het belangrijkste advies van de burgers die met wijkcoaches te maken hebben gekregen is dat er behoefte is aan informatie verstrekking op papier. Digitaal staat er wel informatie, maar niet elke burger heeft een computer. Het belangrijkste advies van de burgers die met de MO-consulenten te maken hebben gekregen, is gebaseerd op het feit dat er geen tot weinig overleg plaatsvindt wanneer er een beschikking is gegeven. Dit zorgt voor lange, soms onnodige procedures volgens deze burgers.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk